Home

Achtergrond

Landschapsvisies voor mooi Nederland

Het kabinet wil komend jaar een of meer gebiedsvisies opstellen voor Zuid-, Oost- en Noord-Nederland.

In de visies moet het ruimtelijk beleid worden verankerd, mede met het oog op een open landschap. Daarnaast wil het kabinet dat er twee extra rijksbufferzones komen. Dat staat in de begroting van het ministerie van Vrom voor 2010. De bufferzones zijn gepland tussen Eindhoven en Helmond, en tussen Tilburg en Breda.

De visies zijn te vergelijken met de Structuurvisie Randstad 2040. In dat stuk is een daling van het landbouwareaal in de Randstad met zo’n 20 procent voorzien.

Andere maatregelen voor 2010 ter behoud van het landschap werden al eerder aangekondigd. Zo moet zo’n 200 hectare aan verspreid liggende kassen worden opgeruimd. Hiervoor worden tien gebieden aangewezen. Het kabinet voert projecten uit de Nota Ruimte versneld uit. Daarnaast is 13 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwende ruimtelijke projecten.

De komende jaren hebben ook evaluaties plaats van de Nota Ruimte en het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Via die laatste geldstroom heeft het rijk de provincies verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van het plattelandsbeleid.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.