Home

Achtergrond 1 reactie

'Landbouw moet meer klimaatmaatregelen nemen'

De landbouw moet én kan meer doen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Dat betoogde landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel vandaag op de informele landbouwraad in het Zweedse Växjö. EU-voorzitter Zweden had besloten de informele raad, die eens per half jaar wordt gehouden, te wijden aan de klimaatproblematiek.

Fischer Boel noemde een aantal maatregelen, die de land- en tuinbouw kunnen nemen:

- meer opslag van koolstof in de landbouwbodem
- verder terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, met name van methaan en stikstofoxide
- meer energie winnen uit biomassa

Volgens de landbouwcommissaris zijn boeren en tuinders nog onvoldoende op de hoogte van hoe zij kunnen bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. Voorlichting en onderwijs zijn dringend nodig, aldus Fischer Boel.

Volgens haar biedt plattelandsontwikkeling (de zogenoemde tweede pijler van het Europees landbouwbeleid) veel mogelijkheden voor lidstaten (en de landbouwsector) om in te spelen op het klimaatprobleem.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    gert

    Nederland wil juist meer moerassen aanleggen,bevordert de uitstoot van methaangas,wat moet een boer dan nog bij zo,n hypocriet beleid

Of registreer je om te kunnen reageren.