Home

Achtergrond 172 x bekeken

Lagere PPE-heffingen voor pluimveehouders

Pluimveehouders zullen in 2010 minder heffing be­talen aan het Productschap Pluim­vee en Eieren (PPE).

De heffingen voor slachterijen, pakstations en dergelijke zullen mogelijk licht stijgen of gelijk blijven. Dit meldt het Productschap Pluimvee en Eie­ren op basis van de begroting voor 2010. De begroting voor 2010 wordt volgende week donderdag bespro­ken in de bestuursvergadering.

Het productschap voert een fi­nancieel beleid met het streven de reserves zo klein mogelijk te hou­den. De heffingen per deelsector worden besteed aan activiteiten die voor die sector van belang zijn.

Volgens het productschap kun­nen de heffingen voor de primaire sectoren omlaag, omdat het dier­gezondheidsfonds goed gevuld is. Het vermogen van het fonds is eind 2009 naar verwachting onge­veer 12 miljoen. Dit zou volgens het productschap voldoende moe­ten zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Eierpakstations krijgen vol­gend jaar te maken met hogere heffingen. Dit gebeurt omdat het PPE heffingen voor de Voedsel en Waren Autoriteit gaat innen. Deze worden verwerkt in de PPE-hef­fing.

De heffingen voor de slachterij­en gaan omhoog in verband met onderzoek naar campylobacter­besmettingen op pluimveevlees. Ook hebben de slachterijen beslo­ten meer geld bijeen te brengen voor promotie van kip. Dit ge­beurt omdat er via de EU volgend jaar geen geld voor promotie be­schikbaar komt.

In de begroting gaat het PPE uit van een bedrag van 2 miljoen euro voor kippromotie. Een deel van dit bedrag zou ook besteed moe­ten worden aan afzetbevordering van kip in Engeland en Duits­land.

Ook in de eiersector wordt nog bekeken wat er gaat gebeuren op het gebied van promotie. Dat kan dan ook nog effect hebben op de heffingstarieven. In de begroting is nu al 75.000 euro uitgetrokken voor de financiering van een deel van het Nationaal Schoolontbijt. De pluimveehouders en de pak­stations brengen hiervan ieder de helft op.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.