Home

Achtergrond

LTO wil meer steun voor sector

Het kabinet moet meer doen om agrarische bedrij­ven door de economische crisis heen te leiden.

Dat zegt voorzit­ter Albert Jan Maat van LTO Ne­derland. "Het is alle hens aan dek", aldus Maat. "Veel boeren en tuinders maken een dramatisch slecht jaar door. Daarom moet worden voor­komen dat de lasten voor agrari­sche bedrijven stijgen."

LTO vindt dat er een regeling moet komen om de grootste liqui­diteitsproblemen op te lossen, zo­dat bedrijven die in zwaar weer zitten er doorheen getrokken kun­nen worden. "Dan kunnen ze daarna op eigen kracht verder", aldus Maat.

Over de geplande lastenverzwa­ringen is LTO niet te spreken. Zo moet de sector volgend jaar de destructiekosten volledig zelf gaan betalen. Dit kost de sector 16 miljoen euro. Ook de verhoging van de pachtprijzen, verhoging van de waterschapslasten en ho­gere kosten voor vergunningen en bijbehorend onderzoek leiden tot lastenverzwaring.

LTO vindt dat de voorgenomen bezuinigingen op kennis en inno­vatie geschrapt moeten worden. "De kenniseconomie moet juist worden gestimuleerd. De Neder­landse landbouw onderscheidt zich door het hoge kennisniveau. Als het kabinet aan kennis en in­novatie gaat morrelen, doen we onze economie op lange termijn tekort", aldus maat.

Over de reeks fiscale maatrege­len die ten goede komen aan agra­rische ondernemers is LTO posi­tief. Zo blijft de accijnsregeling op rode diesel behouden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.