Home

Achtergrond 1 reactie

LTO: ontheffing scheurverbod van grasland

LTO Nederland wil een voorwaardelijke ontheffing van het scheurverbod van grasland in het najaar.

Reden is de grote schade die engerlingen (larven van meikevers) veroorzaken in grasland op zandgronden.

LTO heeft minister Gerda Verburg (LNV) verzocht om een tijdelijke ontheffing voor met name Oost-Nederland (Twente, Salland en Achterhoek). Daar is de schade het hevigst. Ruwweg 1.000 hectare grasland is volgens diverse deskundigen zwaar aangetast.
Deze door engerlingen sterk aangetaste percelen moeten volgens LTO worden gescheurd en opnieuw ingezaaid omdat dat het enige effectieve middel is om de engerlingenplaag te bestrijden.

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn volgens de organisatie niet voorhanden (niet toegelaten). De enige effectieve maatregel is daarom het scheuren en opnieuw inzaaien van grasland. Daarbij moet voor het opnieuw inzaaien de oude zode goed worden losgetrokken met de cultivator, zodat de levenscyclus van de engerling wordt doorbroken en de larve verhongert.

Bestrijding in het voorjaar sorteert in verband met de levenscyclus van de engerling/meikever geen effect. Sinds 2002 geldt er een scheurverbod voor grasland in de maanden augustus en september. Reden is dat uit het gescheurde grasland in het najaar te veel stikstof mineraliseert en in de bodem trekt zonder goed te worden benut. Het verbod maakt onderdeel uit van het Nederlandse mestactieprogramma dat nodig is om de derogatie voor de melkveehouderij te kunnen behouden.

LTO Nederland stelt wel maatregelen voor om misbruik van een eventuele ontheffing te voorkomen. Zo moet eerst een onafhankelijke deskundige de engerlingen schade inventariseren en mag geen stikstofbemesting van het betreffende land plaatsvinden. LTO vraagt ook om maisland te mogen ontsmetten voorafgaand aan bollen- of boomteelt. Daarvoor is nodig dat een vanggewas later kan worden ingezaaid.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Ben Nooijen

    Ook in Noord Brabant is een engerlingenplaag gaande. Een perceel grasland van 2 ha is nagenoeg geheel aangetast. Lokatie: zandgrond op een bolle akker in Bakel.

Of registreer je om te kunnen reageren.