Home

Achtergrond 1 reactie

LTO Glaskracht kraakt nieuwe structuur PT

LTO Glaskracht Nederland is tegen het voorstel van het Productschap Tuinbouw om tot een programmatische organisatie te komen.

De belangenbehartiger pleit voor behoud van de sectorcommissies binnen het PT. LTO reageert in een brief op de discussienota van het Productschap Tuinbouw, die in juli openbaar is gemaakt. In de nota stelt voorzitter Tjibbe Joustra voor het productschap anders te organiseren. De deelsectoren zoals groente en fruit, bloemen en planten komen te vervallen. In plaats daarvoor moet een sectoroverstijgende aanpak per thema komen.

Glaskracht is daar tegen. Volgens de organisatie ontbreekt het vaak aan verwantschap tussen de verschillende tuinbouwgroepen. "Als die verwantschap er niet is dan kunnen zaken als productontwikkeling, ketenversterking, innovaties en marktonderzoek misschien wel beter naast elkaar staan in productgroepen zoals nu gebeurt in de sectorcommissies." Daar waar nodig, op basis van een efficiënte aanpak en het genereren van middelen, kunnen met instemming van de sectorcommissies bredere programma’s worden opgezet. Glaskracht noemt Kas als Energiebron als voorbeeld.

De organisatie denkt dat PT in de nieuwe structuur een grotere regierol gaat vervullen en daarmee op de stoel van de belangenbehartigers gaat zitten. Tevens denkt LTO dat een kanteling naar programmacommissies op minder steun van de individuele bedrijven kunnen rekenen.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    anne

    dat programmatisch is vast een trucje om het productschap weer helemaal op te tuigen. Dat terwijl de sector de heffingen al helemaal niet meer kan opbrengen. Joustra moet juist een frisse wind brengen: saneren die hap en zichzelf overbodig maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.