Home

Achtergrond

LNV: toename in opzeggers fonds borgstelling

Het ministerie van landbouw signaleert in de glas­tuinbouw een groeiend aantal opzeggingen van financieringen via het Borgstellingsfonds voor de Landbouw.

In 2008 werd voor 37 miljoen euro aan nieuwe borg verstrekt in de glastuinbouw. Een woordvoerder wil niet zeg­gen hoe groot de stijging in het aantal opzeggingen is. "We willen in deze fase de onrust niet aan­wakkeren." Het opzeggen van fi­nanciering bij het borgstellings­fonds betekent dat teler en bank overeen zijn gekomen het bedrijf te verkopen. "Dat betekent nog niet dat deze bedrijven failliet zijn", stelt de LNV-woordvoerder.

Uit de opbrengst wordt de schuld betaald. Het borgstellings­fonds dient ervoor eventuele ver­liezen bij verkoop op te vangen. "Het zegt nog niet dat de bank zijn geld niet terugkrijgt. Er start eerst nog een uitwinningsproce­dure." In 2008 werd volgens voor­lopige cijfers voor zo’n 37 miljoen euro aan nieuwe borgstellings­kredieten afgesloten in de glas­tuinbouw. Onduidelijk is of dat meer is dan in 2007. In 2006 was dat 24 miljoen euro. Wel liep het aantal investerin­gen in de tuinbouw vorig jaar al terug. Het was wel het eerste jaar dat LNV het krediet verruimde als crisismaatregel. In de land- en tuinbouw beslaat zo’n zekerheid via het borgstellingsfonds zo’n 20 procent van het totale geleende bedrag. Een uitkering uit het borgstellingsfonds gebeurt alleen als de banken op een juiste wijze tot financiering zijn gekomen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.