Home

Achtergrond

LNV moet sector in de benen houden

Het landbouwministerie moet in deze barre economische tijden prioriteit geven aan bijdragen om gezonde land- en tuinbouw-bedrijven in de benen te houden, vindt Ad Leijten.

Het verdient alle aanbeveling om zeker in de LNV-begroting voor 2010 de hoogste prioriteit toe te kennen aan faciliteiten voor overleven van de gezonde land- en tuinbouwbedrijven. Dringende kwesties op economisch terrein kwamen bij LNV-minister Gerda Verburg tot nog toe op het tweede plan. Zij heeft het imago opgebouwd zich erg in te zetten voor dierenwelzijn, opvang van klimaatveranderingen en diverse andere items met betrekking tot duurzaamheid. Veel minder lijkt deze LNV-minister zich te bekommeren over de faciliteiten waarmee de gezonde agrarische bedrijven deze periode van crisis overleven.

Het beleid van het ministerie werd grotendeels in het teken van meer duurzaamheid geplaatst. Deze benadering gold voor de glastuinbouw, de veehouderij en zelfs voor de visserij. De maatregelen betreffende dierenwelzijn en zorg voor het milieu hebben al economische gevolgen voor de varkenssector, en vanaf 2010 krijgen de vleeskuiken- en de leghennensector te maken met meer kosten voor dierenwelzijn.

In de glastuinbouw en in de intensieve veehouderij zijn er veel bedrijven met een lage solvabiliteit. Daardoor veroorzaken tegenvallende opbrengsten daar eerder (gedwongen) bedrijfsbeeïndiging dan in de grondgebonden sectoren. De intensieve veehouderij dreigt bovendien te worden gepijnigd met veel hogere voerkosten. Dit gebeurt als de EU niet tijdig komt tot een oplossing voor de tolerantie bij soja-importen met minieme resten van niet toegelaten transgene mais.

Voor de glastuinbouw wordt verwacht dat ook 2010 een moeizaam jaar wordt. Melkveehouders beschikken over meer eigen vermogen dan glastuinders. Een zorg bij de melkveehouders is dat zij minder staatssteun ontvangen dan hun concurrenten in Duitsland en in Frankrijk.

Met de opname op de krappe LNV-begroting van meer middelen voor de opvang van economische moeilijkheden worden twee zaken gediend: meer gezonde agrarische bedrijven kunnen overleven en daarmee ontstaan in de volgende fase meer perspectieven voor de zorg aan dierenwelzijn en duurzaamheid.

Ad Leijten is actief voor de VVD en onder meer voormalig bestuurslid van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.