Home

Achtergrond

Kritiek op toepassing bestuurscode van PVV

Het Productschap Vee en Vlees bekijkt of de toepassing van de Code Goed Bestuur wel door het dagelijks bestuur beoordeeld moet worden.

Voorzitter Steven Lak concludeerde vanochtend na discussie in het PVV-bestuur dat de rol van het dagelijks bestuur bij beoordeling van de bestuurscode bezien moet worden. Daarmee reageerde hij op kritiek van bestuurslid Wyno Zwanenburg (NVV) dat het dagelijks bestruur zelf een soort auditcommissie vormt. Over een correcte toepassing van de bestuurscode moet een onafhankelijk oordeel worden geveld, vindt hij.

Zwanenburg vindt het vreemd dat in de rapportage over toepassing van de Code Goed Bestuur in 2008 helemaal niets is terug te vinden over de kwestie Ramekers, terwijl er grote twijfel bestaat of de bestuurscode wel goed is toegepast bij het vertrek en de toekenning van wachtgeld van de vertrokken PVV-voorzitter. Voorzitter Hans Kamps van de Toezichtskamer van de SER zei in maart jl. tegen Boerderij dat met Ramekers een regeling was getroffen die in strijd was met de Code Goed Bestuur. Van zulke kritiek is niets terug te vinden in het verslag dat het PVV-bestuur vanochtend heeft goedgekeurd.

Bestuurslid Siem Korver merkte op dat in het verslag over de bestuurscode in ieder geval melding gemaakt hoort te worden van juridische procedures die het schap voert. Ramekers en het PVV zijn momenteel gewikkeld in een procedure over de hoogte van het wachtgeld.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.