Home

Achtergrond 2 reacties

Kinderachtig

Wetgeving komt heel nauw. Zeker als veel mensen er een beetje moeite mee hebben.

De mestwetgeving is hier een duidelijk voorbeeld van. De regels voor het transporteren van dierlijke mest in Nederland zijn streng. Er zijn in Nederland geen of vrijwel geen andere stoffen die met behulp van GPS en automatische monstername nauwlettend in de gaten worden gehouden. Laten we eerlijk zijn: het geknoei met mest in het verleden heeft tot strikte wetgeving geleid. Toch zijn er soms mazen in de wet. Distributeurs kregen in de huidige mestwetgeving meermaals boetes opgelegd omdat zij de mest wel wogen, maar niet met een geijkte weeginstallatie. Dat staat ook niet in de wet. De rechter gaf de transporteurs gelijk: het staat niet in de wet en dus hoeft het niet.

Het risico lijkt ook beperkt: de mest wordt wel gewogen en de distributeur zou een dief van zijn portemonnee zijn als dit niet goed zou gebeuren. De transporteurs willen nu de opgelegde boetes en de onnodige investeringen terugvorderen. LNV reageerde dat ze dit maar moeten aanvechten bij de rechtbank. Het ministerie toont zich hiermee een erg slechte verliezer. Het is zelfs kinderachtig te noemen. Zeker nu het ministerie als wetgever gelijk orde op zaken stelt: vanaf 1 januari is geijkt wegen wel opgenomen in de mestwet.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

  • no-profile-image

    gert

    Nederland regeltjesland als het mest gaat,volgens het buitenland als het om drugs gaat weer niet,dan mag hier bijna alles

  • no-profile-image

    spotmelker

    LNV en vooral hun "aangevers" van de mestregeltjes zouden zelf voor de rechter moeten komen omdat er willens en wetens op ongecontroleerde theoretische gronden wetgeving is gemaakt die veronderstelt dat de landbouw vervuilt. Iemand die de praktijk goed kent weet wel beter. Nog veel kinderachtiger is de zet van een heen en weer dobberende voormalig minister van LNV die het lef had hier bestuurlijke boetes bij op te leggen. Dan ben je al failliet voordat je je verhaal bij de rechter kan uitleggen. Het wordt de hoogste tijd dat de rechterlijke macht de bevoegdheid krijgt om de innerlijke juistheid van een wet te toetsen buiten de Raad van State om.

Of registreer je om te kunnen reageren.