Home

Achtergrond 205 x bekeken

Kabinet besluit 9 oktober over Hedwigepolder

Het kabinet beslist op 9 oktober of de Hertogin Hedwige­polder onder water wordt gezet.

Dan komen de resultaten beschik­baar van het onderzoek naar de natuureffecten van het alterna­tief voor de ontpoldering, de aan­leg van buitendijks schor.

Dat maakte landbouwminister Gerda Verburg gisteren bekend na afloop van het bewindslieden­overleg. Vorige week gaf zij tij­dens een debat over de Wester­schelde te kennen een consortium van wetenschappers de opdracht te willen geven voor deze studie. Dat is inmiddels gebeurd; de lei­ding van het onderzoek is in han­den van Grontmij.

Voor de derde verdieping van de Schelde is nog 40 hectare aan extra natuurcompensatie nodig, zei Verburg. Hiermee hoopt het kabinet de procedure bij de Raad van State te kunnen winnen. Het is nog niet duidelijk waar dit moet worden gerealiseerd Premier Jan Peter Balkenende heeft zijn Vlaamse collega Kris Peeters gisteren meteen op de hoogte gesteld van het traject dat Nederland nu wil volgen. Hij kon hem niet garanderen dat de verdieping van de Wester­schelde nog dit jaar zal plaatsheb­ben.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.