Home

Achtergrond 13 reacties

Kaart wereldhandel zuivel verandert snel

De wereldhandelsstromen in zuivel zijn de laatste jaren snel en sterk veranderd. Dit constateert de Rabobank in een overzicht van de handelsstromen.

De grootste veranderingen aan de exportzijde worden veroorzaakt door de plotselinge en sterke opkomst van de Verenigde Staten. Dit land werd bijna vanuit het niets derde exporteur van zuivelproducten ter wereld, na Europa en Nieuw Zeeland. De Amerikanen waren in 2008 goed voor 13 procent van de wereldhandel in zuivelproducten, maar dit jaar is die positie al weer sterk afgekalfd.

De Rabobank verwacht dan ook dat de Verenigde Staten geen blijvend grote exporteur naar de wereldmarkt zal zijn. "Toen bij de lage prijzen op de wereldmarkt van eind vorig jaar en begin dit jaar kwaliteit nauwelijks meer meetelde, wilden velen wel zuivel kopen van de Amerikanen, maar nu ook andere factoren dan prijs weer meetellen, is de belangstelling voor Amerikaanse zuivel minder," aldus Mark Voorbergen van de Rabobank.

Wat volgens hem daarbij ook meespeelt is dat de Amerikanen in de voorbije jaren niet of nauwelijks hebben geïnvesteerd in goede relaties met hun afnemers. Iets wat de Europeanen en Nieuw-Zeelanders wel steeds hebben gedaan. Naast groot-exporteur zijn de Amerikanen ook nog steeds groot-importeur, maar dan vooral van caseïne uit Nieuw-Zeeland.

Nieuw-Zeeland blijft onbetwist de grootste producent en exporteur ter wereld van magere melkpoeder. Europa verkoopt ook wel melkpoeder naar de wereldmarkt, maar dan vooral naar een aantal specifieke bestemmingen, zoals Algerije. Europa moet het ook niet willen hebben van de melkpoederexport, aldus Voorbergen. Dat doet volgens hem geen recht aan de kwaliteit van de Europese melk. De EU moet vooral meer producten met toegevoegde waarde verkopen. Dat betekent ook minder focus op bulkkazen, want ook die deden het qua prijs slecht op de wereldmarkt. Bij de importeurs valt op dat Venezuela vooral in 2008 opeens een grote koper was van melkpoeder.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  verbaasde

  @Wijzen uit het Oosten, Oosten. Elke keer je verhaal met kopiëren-->plakken ergens bijna letterlijk als reactie zetten heeft niets meer met discussie te maken.

 • no-profile-image

  boerin

  Het veelvuldig gebruik van BST en groeihormoon vind de 1 kwaliteit , de ander vindt het gif. Al die mensen met super-obesitas in de VS zou met dat vlees te maken kunnen hebben; ze kunnen niet stoppen met vreten. Er lopen nog steeds heel veel mensen rond die er uit zien als belgische blauwen. De 1 vindt dat zeer verontrustend, de ander vindt het normaal. BST is niet aantoonbaar in de melk, maar juist omdat het in zeer kleine hoeveelheden werkt ;brengt het risico's mee.

 • no-profile-image

  geen boer

  @ Frank, inderdaad een zeer curieuze analyse van de Rabo. Zou Mark er zelf al eens geweest zijn? Ik vermoed dat ie nog te jong is om zelfstandig te reizen; de kwaliteit van een product telt juist méér bij een slinkende vraag, en bij een oververhitte markt minder. En dat klantbindingsverhaal... @verbaasde, de wijze reageert on-topic en onderbouwd. Wat is het probleem?

 • no-profile-image

  Gezond Verstand

  Prachtig die stijging voor de Amerikanen.
  Laat hun de bulk maar verkopen, exporteren wij mn binnen Europa onze toegevoegde waarde prducten.
  Frau Antje doet het prima !!!

  Wereld markt is geen markt dat is een vuilnisbelt waar producten beneden kostprijs weggegeven worden

 • no-profile-image

  veehouder

  Onder het motto....Wie het weet mag het zeggen.

 • no-profile-image

  wijzen uit het Oosten

  Heb nog geen tijd om te reageren(druk druk druk). Wel is het belangrijk dat we een gezamenlijke doel bepalen waarin boeren voor een grote meerderheid op een zelfde lijn zitten. Zowel in Nederland als Europa moeten boeren het er over eens zijn dat ze in Europa een kostendekkende melkprijs willen hebben voor het waardevolel produkt melk. Op basis van eerlijke argumenten moet je afwegen hoe je het doel een hogere melkprijs wilt realiseren. Als er mij argumenten worden geleverd die zeggen dat volledig marktwerking de oplossing zou zijn. Wie ben ik of zijn wij om te zeggen daar niet aan mee te willen werken. De argumenten voor liberalisering hebben mij tot nog toe absoluut niet kunnen overtuigen. Mochten die alsnog komen dan gaan we de weg op van voortschrijdend inzicht. In elk geval is het belangrijk dat we de meerderheid die voor marktregulering is erkennen. Wanneer alle boeren organisaties dit erkennen kan er druk worden gezet naar de Europese politiek, om marktregulering af te dwingen. Verdeeldheid onder boeren is een doodsteek. De EMB (Boeren moet zich europees organiseren) heeft al een aardig plan(wil niet zeggen dat hier niet aan geschaafd kan worden). Ik zal proberen binnenkort dit plan op de reactie site te plaatsen. Tot Schrijven's

 • no-profile-image

  Leerling.

  De vele melkveehouders in Europa moeten centraal worden aangestuurd, in de produktie van Melk!. Samen met Verbaasde Lezer wil ik U, Wijzen uit het Oosten,Oosten. Vragen hoe wij de Melkveehouders aan gaan sturen in Europa,(?). Zolang ik leef heb ik graag naar WIJZEN geluisterd! In Duitsland zegt men ook; ''je kan zo oud worden als een KOE,je leert er altijd nog wat toe!. Daarom vragen wij; hoe gaan wij dat organiseren???. De poltiek, LTO,DDB,EMB,NMV,BDM, helpen misschien wel mee(?). Beste Wijzen, het gaat om onze overlevingskansen, het water staat mij tot aan de lippen!. Met vriendelijke groeten van uw leerling.

 • no-profile-image

  Wijzen uit het Oosten

  't is prima om te exporteren naar een betalende markt. Maar niet onder de kostprijs van de boer. Dat bied geen toekomstperspectief. Daarvoor hebben we onze coöperaties niet opgezet. De coöperaties zijn door de boeren in het leven geroepen om zich in te zetten voor een goede melkprijs (een kosten dekkende melkprijs). Wanneer er te veel aanbod is, moeten we ingrijpen in het aanbod. Europa is in het leven geroepen om landen onderling te verenigen. Dus Europa kan maatregelen nemen om een goede voedselvoorziening binnen Europa te garanderen. Je moet rekenen dat je voor de wereldmarkt nu al op flinterdunne marges moet gaan werken en hele grote omzetten draaien. Vele slechte jaren met af en toe een piek(zie varkenshouderij) De kapitaal-risico's met daarbij de zorg over de enorme levende have staat in geen verhouding met de marginale marges op de melk die je produceert. Daarbij moet je je afvragen of vraag en aanbod ooit bij elkaar komen te liggen. De overheid zal dat risico niet willen nemen. Er moet altijd genoeg voedsel voorradig zijn. Wanneer een tekort dreigt of ontstaat, zal de overheid ingrijpen om dit te voorkomen. Voedsel tekort kan niet mag niet. Ik blijf erbij, we zitten niet op pieken en op dalen te wachten, zeker niet in de voedingsindustrie. Melk is een primaire levensbehoefte net als zorg en veiligheid. Daarvan moet altijd genoeg zijn daarom is het ook geen eerlijk marktprodukt. Om een goede voedsel voorraad te kunnen garanderen, (Ook bij catastrofes ) zal er een vorm van regulatie moeten zijn in combinatie met een geringe mate van interventie. Melkveehouders in Europa zijn gebaat bij een zekere mate van continuiteit. Dat brengt rust en perspectief. Als individuele melkveehouder kun je vraag en aanbod niet reguleren. De vele melkveehouders in europa moeten centraal worden aangestuurd in de produktie van melk.

 • no-profile-image

  Frank van Genugten

  Dat de Amerikaanse melkveehouders lagere kwaliteit melk leveren voor de wereldmarkt is grote onzin.De kwaliteitseisen zijn gelijk aan Nederland.
  Maar ja er wordt wel meer onzin over ons gepubliceerd.

 • no-profile-image

  geldboer

  Het hele verhaal in dit artikel loopt parallel met het koersverloop op de geldmarkt tussen de US dollar en euro de laatste jaren. Door de zwakke USdollar hebben de Amerikanen een veel betere uitgangspositie om zuivel op de wereldmarkt te leveren. Daarentegen is de dure euro een groot struikelblok om Europese zuivel op de wereldmarkt af te zetten. In het artikel wordt gesuggereerd dat de kwaliteitsmaat van zuivel de exportcijfers bepalen. Maar het was beter geweest om bij dit artikel te vermelden dat het verschil in valutawaarden tussen $ USdollar en € euro een grotere invloed op de exportcijfers hebben dan de kwaliteitsmaat.

 • no-profile-image

  geldboer

  Geachte Piet Slingerland. Google ook maar eens naar de website van het Murray Rothbard Instituut. En dan verder zoeken onder de link "Wat heeft de overheid met ons geld gedaan." Dan kun je misschien ook een Geldboerderij opstarten.

 • no-profile-image

  Wijzen uit het Oosten

  Europa moet zich niet laten meevoeren in de grillen van de Wereldmarkt.
  Europa zou zich een aantal vragen moeten stellen die verhelderend werken op de huidige voedselcrisis:
  1. Willen we ons eigen voedsel blijven produceren. 2. Hoe gaan we in deze om met dierenwelzijn. 3. Hoe gaan we in deze om met het milieu. 4. Hoe gaan we in deze om met het sociaal leven. 5. Hoe gaan we in deze om met voedselveiligheid. |||| Het lijkt me dat deze punten in acht genomen moeten worden m.b.t het produceren van voedsel. Als we voor de wereldmarkt moeten produceren, mogen we dan al deze randvoorwaarden die Europa stelt overboord gooien? Europa stel u zelf de vraag: Voedsel is een primaire levensbehoefte. (pyramide van Maslow). De basissteen voor elke economie. Wil het Europees Continent zich afhankelijk stellen van andere werelddelen m.b.t. haar voedselvoorziening. Wanneer je een serieuze economische macht wilt blijven zorg je dat je deze primaire levensbehoefte in eigen hand houdt. Ook al lijkt het soms dat dit veel geld kost. Uit handen geven van deze troef zal de economie van Europa lam leggen. Wanneer we de voedselvoorziening in eigen hand willen houden en willen produceren op ons eigen continent, dan kost dit meer als op veel continenten buiten Europa. Dit heeft alles te maken met de punten die genoemd zijn in het begin van dit verhaal. De randvoorwaarden tot het produceren van voedsel zijn buiten Europa totaal anders en voor Europese maatstaven sociaal vaak onaanvaardbaar.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Geldboer. U hebt gelijk, alles draait om Geld en Macht in de Wereld! Per definitie betekent Geld of goederen;Macht. Uiteindelijk is het zo, dat de Handel daar zaken doet, waar de conditie's gunstig zijn!. Daar kan de Politiek weinig aan doen!. Tenslotte wens ik u succes met uw Geldboerderij!.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.