Home

Achtergrond 264 x bekeken

Hogere pachtprijs gaat door

De verhoging van de pachtprijzen, die per 1 september is doorgevoerd, wordt niet terug­gedraaid. Evenmin wordt de eva­luatie van het nieuwe pachtprij­zensysteem vervroegd.

Dat is de uitkomst van het debat dat de Kamer gisteren had met landbouwminister Gerda Ver­burg. In landbouwkringen was grote beroering ontstaan over de soms wel erg forse stijging, oplo­pend tot meer dan 40 procent. LTO had daarom gepleit voor een maximale verhoging met 15 pro­cent. De bond van landpachters vroeg om uitstel van de verhoging tot na de evaluatie in 2010.

Ze kregen enkel steun van de SP en PVV. Andere fracties zeiden de soms forse effecten van het nieu­we systeem niet te hebben voor­zien en te betreuren. Maar ze wil­len het niet gelijk weer op de hel­ling zetten. Verburg wijt de pro­blemen deels aan onbekendheid met het systeem. Ze zegde daarom toe dat het LEI vóór half oktober een voorlichtingsdag houdt, waar­op het systeem wordt toegelicht.

Daarnaast wil ze Alfred van Hall, destijds voorzitter van de Commissie die het nieuwe sy­steem heeft bedacht, vragen te kijken naar de werking ervan.

De minister erkende dat de ver­hoging voor sommigen in deze economisch slechte tijd, uiterst vervelend uitpakt. Dries van Ro­zen, LTO-woordvoerder, is teleur­gesteld . Volgens hem rekende het LEI destijds met verkeerde cijfers en zijn pachters daar de dupe van.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.