Home

Achtergrond 180 x bekeken

Groen licht voor Oostvaarderswold

Provinciale Staten van Flevoland hebben donderdag­avond ingestemd met de struc­tuurvisie Oostvaarderswold.

Dat betekent dat de realisatie van dit ruim 1.800 hectare grote natuur­en recreatiegebied kan beginnen.

Nu de structuurvisie is vastge­steld, kunnen bestemmingsplan­nen worden opgesteld en kan het nieuwe natuur- en recreatiege­bied worden aangelegd.

In totaal moeten er voor 2011 35 boeren verdwijnen uit het gebied. Vorig jaar zijn er vijf uitgekocht, dit jaar weer vijf en volgend jaar moeten er zeven bij komen. Don­derdag is besloten een extra be­middelaar aan te stellen, omdat het verplaatsen niet soepel loopt. LTO Noord is blij met die bemid­deling.

”Het is vrijwel onmogelijk om alle boeren in 2011 weg te hebben uit het gebied”, zegt Mark Geling van LTO Noord in Flevoland. ”De makkelijke bedrijven zijn uitge­kocht, nu blijven de moeilijke be­drijven met veel vee en lastige milieuvergunningen over. De pe­riode is te kort om het op tijd rond te krijgen.”

Gedeputeerde Anne Bliek van de provincie Flevoland zegt wel tevreden te zijn over de verwer­ving tot nu toe. ”Onze doelstelling is om voor 2011 600 hectare te ver­werven. Dat lijken we te gaan ha­len.”

De provincie heeft samen met het ministerie van landbouw al voor het opstellen van de struc­tuurvisie vastgelegd dat de 35 boeren volledig schadeloos wor­den gesteld.

Het Oostvaarderswold gaat de Oostvaardersplassen bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde met elkaar verbinden, waardoor een aaneengesloten natuurgebied van 15.000 hectare ontstaat.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.