Home

Achtergrond

Gepromoveerde onderzoekster in de agrarische sector is onderneemster

Een gepromoveerde onderzoekster in de agrarische sector wordt door het gerechtshof in Arnhem als fiscaal onderneemster aangemerkt.

Omdat zij als onderneemster wordt aangemerkt krijgt zij toegang tot de ondernemings- en ondernemersfaciliteiten. De belastingaanslag valt daardoor lager uit.

Kort samengevat is de uitspraak van het gerechtshof de volgende:

Belanghebbende werkte in dienstbetrekking. In 2001 is zij voor zichzelf begonnen. Zij verricht projectactiviteiten in de agrarische sector en geeft onderwijs en trainingen. Ze heeft verschillende opdrachtgevers, publiceert regelmatig in vaktijdschriften (waarbij tegen betaling derden worden ingeschakeld) en heeft – mede met het oog op het opbouwen van een netwerk – de academische graad van doctor verworven. Sommige van de door haar uitgereikte facturen zijn onbetaald gebleven. Voorts heeft belanghebbende geprocedeerd wegens contractbreuk door een opdrachtgever. De omzetten van belanghebbende bedroegen in 2001 tot en met 2003 respectievelijk € 18.151, € 110.203 en € 11.257. Belanghebbende is van mening dat zij onderneemster is en heeft ondernemersfaciliteiten geclaimd. De inspecteur heeft belanghebbende niet als onderneemster aangemerkt.

Rechtbank Arnhem heeft belanghebbende in de voorgaande procedure via de weg van het vertrouwensbeginsel in het gelijk gesteld. In het daarop volgende hoger beroep oordeelt het hof dat belanghebbende op grond van wetstoepassing als onderneemster moet worden aangemerkt en dat zij – via de weg van het vertrouwensbeginsel – recht heeft op ondernemersfaciliteiten. Toepassing van het leerstuk van interne compensatie, waarop de inspecteur zich heeft beroepen, wijst het hof af, omdat dit hier niet zou stroken met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het hof herstelt vervolgens een aantal rekenfouten van de rechtbank en doet wat de rechtbank had behoren te doen. Het hoger beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie:
Hof Arnhem 28 juli 2009, 08/00226, LJN BJ6911

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.