Home

Achtergrond 225 x bekeken

Geen steunmaatregelen voor varkenshouderij

De Europese commissie is vooralsnog niet van plan op korte termijn steunmaatregelen te nemen voor de varkenssector.

Dat is duidelijk geworden na de vergadering van het beheersco­mité varkensvlees in Brussel.

Ook tijdens deze vergadering pleitten veel lidstaten onder aan­voering van Frankrijk voor het instellen van exportrestituties voor exporten naar derde landen. Een andere mogelijke maatregel die de Europese Commissie zou kunnen treffen is Particuliere Op­slag van varkensvlees om op die manier de markt te ontlasten.

Volgens Frans van Dongen, lob­byist voor de Nederlandse vee- en vleessector in Brussel houdt de Europese Commissie nadrukke­lijk de vinger aan de pols. Hij sluit niet uit dat er op enig moment wel steunmaatregelen komen. "De druk om iets te doen wordt wel groter", aldus Van Dongen.

Volgens LTO varkenshouderij­voorzitter Annechien ten Have houdt ook Copa Cogeca de situatie op de varkensmarkt nauwlettend in de gaten. "We hebben grote zor­gen over de situatie in de markt op dit moment. Er is sprake van vraaguitval en de koersontwikke­ling van het Britse Pond zorgt voor een verslechtering van de afzet richting het Verenigd Ko­ninkrijk. De vraag is wel hoeveel effect exportrestituties en opslag hebben op dit moment."

Ten Have verwacht dat eventu­ele steunmaatregelen zeker aan de orde zullen komen in de vol­gende vergadering van Copa Co­geca half oktober.

Wyno Zwanenburg van de NVV is niet voor een Opslagregeling. Dat speelt alleen maar de specu­lanten in de kaart, is zijn visie. "Als het vlees uit de opslag weer op de markt komt zorgt het alleen maar voor vertraging van het prijsherstel."

Als er dan iets moet gebeuren is hij meer voor restituties bij ex­port naar derde landen. "Ik vind verder de opstelling van de Fran­sen onbegrijpelijk. Aan de ene kant pleiten ze al maanden voor exportrestituties ter ondersteu­ning van de sector, en aan de an­dere kant willen ze geen millime­ter wijken op het gebied van de transgene voergrondstoffen. Daardoor blijft het voer te duur."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.