Home

Achtergrond 324 x bekeken

'Feodale verhoudingen pluimveevlees'

De pluimveevleesver­werkende industrie is geen voor­beeld van moderne arbeidsver­houdingen. Dat zegt FNV-onder­handelaar Jos Hendriks.

Volgens de FNV-onderhandelaar zijn de verhoudingen in sommige bedrij­ven feodaal.

Werknemers zijn vaak bang voor hun werkgever, stelt Hen­driks. ”Ze vrezen represailles als ze gaan staken voor betere ar­beidsvoorwaarden. Dat is tijdens de acties eind juni, begin juli pijn­lijk duidelijk geworden.”

De FNV weigert de cao voor het lopende jaar te ondertekenen. Hendriks benadrukt dat de vak­bond nieuwe acties niet uitsluit. Om dezelfde reden heeft de bond ook het arbeidsconvenant niet on­dertekend, zegt Hendriks. ”Door dat te tekenen geef je de werkge­vers een legitimatie dat de zaken voor elkaar zijn, terwijl dat niet zo is. Er zijn maar een paar bedrij­ven die beschikken over een der­gelijke raad.” De medezeggen­schap binnen bedrijven voldoet vaak niet aan de eisen van de vak­bond.

Dat benadrukte Hendriks ook tijdens de bestuursvergadering van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE). ”Zelfs als er een ondernemingsraad is, is de kwali­teit daarvan niet altijd goed ge­noeg. Bedrijven wijzen bovendien naar een gebrek aan interesse bij werknemers, maar ook dat heeft te maken met angst voor hun werkgever.”

Plukon-directeur Peter Poor­tinga reageerde fel op de beschul­digingen. ”Ik voel me ernstig te­kortgedaan door de suggestie dat mijn werknemers bang voor mij zouden zijn. Ik denk bovendien dat de problematiek meevalt. Zo­wel de grote als middelgrote be­drijven hebben vaak wel een on­dernemingsraad, mits de werkne­mers daarvoor in zijn.”

Het komende jaar wil de FNV onder de werknemers ’basaal’ vakbondswerk gaan doen en de werknemers bewust maken van hun positie. ”Ze zullen het uitein­delijk toch voor een belangrijk deel zelf moeten doen willen ze hun positie verbeteren. De vak­bond kan dat niet in zijn eentje.”

De cao voor de pluimveevlees­sector is ondertekend door het werkgeversorganisatie Nepluvi en vakbond CNV.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.