Home

Achtergrond 1 reactie

EDF: minder melken levert meer geld op

Boeren die dit jaar minder hebben gemolken, hebben gemiddeld meer overgehouden.

Vooral tussen degenen die wel melk hebben bijgeleast en die niet hebben geleast, is het inkomensverschil groot. Dit concludeert de Europese organisatie EDF (European Dairy Farmers) op basis van onderlinge vergelijking van de bedrijfsgegevens. Bedrijven met een productie van meer dan 1 miljoen kilo melk leverden gemiddeld duidelijk meer in dan bedrijven die minder produceerden.

Toch heeft de gemiddelde Nederlandse veehouder dit jaar juist meer gemolken, constateert ook de EDF. Bovendien geven boeren weer meer geld uit voor de aankoop van melkquotum. De organisatie heeft daarom op haar recente zomerbijeenkomst ruime aandacht geschonken aan deze irrationaliteit. Kennelijk staat de behoefte om meer te melken los van financiële prikkels.

Inmiddels heeft FrieslandCampina een beperkte verhoging van de melkprijs aangekondigd. EDF-voorzitter Harm Holman ziet de reacties daarop met verbazing aan. "Mensen reageren euforisch op een bericht over 1 cent meer voor een liter melk. We zitten altijd nog goed 10 cent onder het niveau van vorig jaar."

Op de EDF-bijeenkomst werden de cijfers over de periode van mei 2008 tot en met mei 2009 besproken. In die periode waren de resultaten van nog maar slechts vier of vijf maanden met een echt lage melkprijs betrokken. Toch noteerde Alfa Accountants daardoor al een gemiddeld verlies van 6,43 cent per kilo melk – bij een gemiddelde melkprijs van nog 35,17 cent per kilo. De arbeidsopbrengst per voltijds arbeidskracht kelderde van 58.000 naar 6.300 euro.

De huidige periode zal nog veel slechtere resultaten laten zien, weet Alfa. De melkprijzen zijn immers verder gedaald en daarmee ook de gemiddelde verliezen per kilo melk, maar een groot deel van de boeren weet het handelen daar nog niet op aan te passen.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Piet Slingerland.

    Een groot deel van de Boeren, weten nog niet hoe zij zich moeten aanpassen,op de verliezen die nu gemaakt worden,bij de melkproducenten. Lees ik aan het eind van bovenstaand bericht.Deze situatie had ook niemand verwacht twee jaar geleden! Een jaar geleden kwam de financiele crisis. En nu de Economische crisis.De lage melkprijs is bovendien een globaal probleem,wereldwijd dus!Of nu het recht van de sterkste of de slimste gaat gelden, weet ik niet. Maar denk wel dat het een en ander zal veranderen! De modernisatie bij voorbeeld ,heeft ons veel gemak gebracht,maar heeft ook veel gekost! Daarom moeten wij ons kosten plaatje ernstig onder de loep nemen! Minder is wel eens meer las ik net!

Of registreer je om te kunnen reageren.