Home

Achtergrond

Dubbel fout blijft fout, ook bij het aanvragen van inkomenssteun

Er worden regelmatig fouten gemaakt bij het aanvragen van inkomenssteun, waardoor de agrariër soms aanzienlijke bedragen misloopt en beroep instelt bij het CBB.

Onderstaand zal de meest recente jurisprudentie van het CBB kort worden behandeld.

Om voor inkomenssteun in aanmerking te komen moet de landbouwer op het hoofdformulier bij vraag 3 aangeven dat hij zijn toeslagrechten wenst te benutten, en daarnaast moet hij op het overzicht gewaspercelen aanvinken welke percelen hij daarvoor wenst te benutten.

Inmiddels heeft het CBB uitspraak gedaan in een aantal zaken waarbij de land-bouwer zowel op het hoofdformulier als op het overzicht gewaspercelen niet had aangegeven zijn toeslagrechten te willen benutten. Het CBB heeft beslist dat onder die omstandigheden geen aanvraag om uitbetaling van toeslagrechten is gedaan. Komt de landbouwer er na verloop van tijd achter dat er een fout is gemaakt, dan kan hij weliswaar alsnog een aanvraag indienen, maar omdat die aanvraag buiten de termijn is ingediend, wordt deze alsnog afgewezen. In deze zaken, waarin het twee keer fout is gegaan, heeft het instellen van beroep weinig zin.

Wanneer de landbouwer of op het hoofdformulier of op het overzicht gewaspercelen vergeet te vermelden dat hij zijn toeslagrechten wil laten uitbetalen, dan zal Dienst Regelingen in de meeste gevallen constateren dat er een kennelijke fout is gemaakt, (de aanvraag is innerlijk tegenstrijdig) en krijgt de landbouwer de gelegenheid om de aanvraag te corrigeren. Dit is niet aan een termijn gebonden.

Onduidelijk is nog hoe het CBB zal oordelen ten aanzien van aanvragen waarbij de ondernemer bij het invullen van het overzicht van gewaspercelen onvoldoende percelen heeft opgegeven. De vraag is nog of ook in deze zaken sprake kan zijn van een kennelijke fout en of de aanvraag in een later stadium nog kan worden gewijzigd.

Tenslotte is onduidelijk hoe het CBB zal oordelen in zaken waarin een korting wordt opgelegd omdat de oppervlakte van een of meer gewaspercelen naar beneden is bijgesteld. In de meeste van deze zaken zal het echter niet lonend zijn om de gang naar het CBB te maken, omdat het gaat om geringe bedragen.

P. Stehouwer
A&S Advocaten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.