Home

Achtergrond 333 x bekeken

DLV: verhoging pachtprijs onverantwoord

Melkveehouders die pachten houden door de ver­hoging van de pachtprijzen per volwaardige arbeidskracht slechts 450 euro per maand over voor le­vensonderhoud.

Dat blijkt uit on­derzoek dat onderzoeksbureau DLV uitvoerde in opdracht van de Bond van Landpachters, Per 1 september zijn tegen de zin van LTO pachtprijzen ver­hoogd. DLV vergeleek de situatie van een gemiddeld melkveebe­drijf in het Noordelijk weidege­bied met de nieuwe pachtnormen met het gemiddelde over de jaren 2003 tot en met 2007. Hierbij is gekeken naar een be­drijf met 67 melkkoeien, 43 hecta­re grond en een productie van 536.000 kilo melk. De helft van de grond is pacht, de andere helft ei­gendom. Het gemiddelde inkomen uit het bedrijf bedroeg tussen 2003 en 2007 53.864 euro.

Dat komt neer op een inkomen van 33.884 euro per volwaardige arbeidskracht. In de nieuwe situ­atie met pachtprijsverhoging en een lagere melkprijs blijft volgens DLV maar 5.400 euro per arbeids­kracht over. Dat komt neer op 450 euro per maand. Volgens DLV is daarmee de pachtprijsverhoging bedrijfseco­nomisch onverantwoord. Bijfi­nancieren is voor pachters moei­lijk omdat ze vrijwel nooit mee­profiteren van de waardetoename van grond. Volgens de Bond van Landpach­ters is de situatie van pachters in de akkerbouw vergelijkbaar met die in de melkveehouderij.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.