Home

Achtergrond 195 x bekeken

'Boer gebaat bij gezond vee en zo min mogelijk medicijnen'

Ethiek en economische voordelen strijden in Denemarken om voorrang als het gaat om diergezondheid. Uitbraak van een ziekte is een ramp, een zo laag mogelijk gebruik van antibiotica een sterk verkoopargument, zegt Linhard Nielsen.

De gezondheid van het dier heeft van oudsher de sympathie van Deense politici. Maar dat wil niet zeggen dat de boeren op dit punt in de oppositie zitten. De Deense boer is ook gebaat bij een goede gezondheid van de veestapel. Ethiek en economische voordelen strijden daarbij om voorrang.

Puur en alleen economisch bekeken zijn de belangen enorm. De varkenshouderij bijvoorbeeld, voor die sector spreek ik, is voor 80 procent van de afzet afhankelijk van de afzet buiten de eigen grenzen. Een uitbraak van varkenspest of welke andere akelige ziekte ook zou meteen rampzalige gevolgen hebben.

Een zo laag mogelijk medicijnenverbruik is tevens een verkoopargument. Als je kunt documenteren dat vlees geen restanten bevat, is dat voor de consument een gerustellende gedachte. Denemarken heeft op die overtuiging allang niet meer het patent, getuige bijvoorbeeld de opkomst van QS in Duitsland. De georganiseerde varkenshouderij werkt als het even kan graag mee aan politieke initiatieven om de veterinaire status hoog te houden.

Zo nodig neemt de sector die initiatieven zelf. Zo heeft de sector meegewerkt aan het restrictieve antibioticabeleid dat hier in het midden van de jaren 90 van de grond kwam, mede onder sterke druk van de publieke opinie. Hier had de overigens totaal onjuiste gedachte postgevat dat Deense varkens stijf stonden van de antibiotica.

Niettemin resulteerde het genoemde beleid erin dat Denemarken als eerste van de grote varkensproducerende landen in de EU de antibiotische groeibevorderaars in voeder in de ban deed. De discussie die daaraan voorafging was soms fel, maar wie herinnert zich dat nog? Niettemin steeg de klinische antibiotica-inzet door het verbod, vooral bij de biggen, maar het betekende ook dat we een zekere voorsprong konden opbouwen bij de aanpak van alternatieve preventie van maag- en darminfecties.

Het bleef niet bij de afschaffing van de groeibevorderaars alleen. Sinds 1995 wordt het hele spectrum van het antibioticaverbruik intensief aan een monitoring onderworpen, inclusief de inzet in de humane geneeskunde. Jaarlijks resulteert dat in een rapport onder de naam Danish Integrated Antimicrobial Resistance and Monitoring Programme, afgekort DanMap. Om die monitoring te kunnen doorvoeren is de toepassing van antibiotica voorbehouden aan artsen en veterinairen, die van de verstrekte doses nauwkeurig de administratie bij moeten houden.

Uitgangspunt is en blijft voor ons ondanks alle restricties dat zieke dieren niet onnodig mogen lijden. Waar antibiotica of ook andere medicijnen hun diensten kunnen bewijzen moeten ze dat doen. Het beste is natuurlijk als nooit een beroep op die diensten hoeft te worden gedaan. Met het oog op de preventie kunnen boeren daarom een gezondheidsadviescontract aangaan met een veearts op basis waarvan lopend overleg plaatsvindt over eventuele verbeteringsmaatregelen.

In Nederland vraagt men zich mogelijk af of we hier in Denemarken niet het gevoel hebben dat we ons een concurrentienadeel op de hals hebben gehaald in de vorm van hogere kosten. Dat geloof ik echter niet. De biggensterfte is mogelijk aan de grote kant, maar het is buitengewoon moeilijk om keihard te stellen dat hier een relatie ligt met het restrictiever medicijngebruik. Het kan net zo goed aan stalomgeving, het individuele management of andere milieuinwerkingen liggen.

De biggensterfte heeft bij Dansk Svineproduktion permanent de aandacht. We willen ook niet beweren dat we er op alle punten al helemaal zijn. De antibiotica-inzet zat in de eerste helft weer in de lift, maar daar staat tegenover dat het verbruik van resistentiegevoelige antibiotica is teruggedrongen. De afgelopen jaren is bij de pogingen om het besmettingsniveau te verlagen weinig vooruitgang geboekt, omdat het uiterst moeilijk blijkt om een laag niveau verder te verlagen. Niettemin zijn op basis van een nieuwe afspraak met de overheid de salmonella-eisen aan varkensvlees wel verder opgekrikt.

Lindhardt Nielsen is bestuursvoorzitter van Dansk Svineproduktion, belangenorganisatie voor de Deense varkenshouderij

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.