Home

Achtergrond

Blij met nieuwe derogatie

Goed nieuws in barre tijden voor de veehouderij: Nederlandse melkveehouders mogen de komende vier jaar opnieuw meer mest uitrijden dan de Europese nitraatrichtlijn voorschrijft.

Brussel gaat akkoord met verlenging van die zogenoemde derogatie. Het gejuich van overheid en landbouw is terecht. Zo zeker was het niet dat deze uitzondering op de EU-regels opnieuw zou worden toegestaan. Zo wierpen recente AID-mestonderzoeken een schaduw over de lobby. En ook was niet zeker dat melkveebedrijven onder gelijkblijvende voorwaarden weer jaarlijks per hectare 250 kilo stikstof uit dierlijke mest mogen aanwenden. Verlaging van die derogatienorm (eigenlijke limiet 170 kilo) behoorde tot de mogelijkheden.

Dat Nederland dit heeft binnengesleept, is een compliment waard voor de ministeries van LNV en Vrom. Maar ook petje af voor de veehouderij, die de afgelopen jaren bewezen heeft met de gestelde normen overweg te kunnen. De derogatie geeft lucht voor melkveehouders en indirect aan de andere veesectoren, nu minder mest op de markt komt.

Achteroverleunen is er echter niet bij voor de Nederlandse veehouderij. Het vierde actieprogramma nitraat bekort uitrijtijden en scherpt mestnormen aan. Innovatie in mestverwerking blijft noodzaak om in de toekomst niet vast te lopen.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.