Home

Achtergrond

Biologische sector heeft probleem met energie

De biologische sector heeft te kampen met een energieprobleem.

Dat bleek vandaag tijdens de studiedag biologische landbouw en energie in Lelystad. Veel biologische boeren willen graag op hun bedrijf energie opwekken met bijvoorbeeld een vergister of een WKK-installatie, maar er is nog te weinig bekend over de combinatie biologische landbouw en energie.

Ook op het gebied van het energieverbruik hebben bepaalde sectoren in de biologische landbouw een probleem. Zo verbruiken biologische glastuinders per eenheid product ruim twee keer zoveel energie als de gangbare glastuinbouw. Dat is onder andere te wijten aan een lagere opbrengst en een grotere warmtevraag.

De biologische varkenshouderij verbruikt meer energie en heeft een hogere broeikasgasemissie per eenheid product dan de gangbare houderij. Doordat de varkens veel buiten zijn is de methaanuitstoot hoog. Bovendien groeien biologische varkens langzamer. In de akkerbouw en de vollegrondsgroente liggen energieverbruik en CO2-uitstoot gelijk. De biologische melkveehouderij presteert beter dan de gangbare.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.