Home

Achtergrond 5 reacties

Biobrandstoffen zijn onmisbaar voor duurzame mobiliteit

Hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders stelde onlangs dat biobrandstof als duurzaam alternatief voor fossiele tractiebrandstof achterhaald is. Volgens hem is stroom de enige winnaar. Ideologen en belangengroeperingen willen in deze discussie niet naar elkaar.

Nog erger is dat ook de overheid, niet gehinderd door kennis van zaken, zich voor hun karretje laat spannen. Professoren en hoogleraren roeren de trom en bespelen de media om het publieke debat naar eigen voordeel te beïnvloeden.

Daarbij nog gevoegd de ideologische gekleurdheid van de milieu- en ontwikkelingshulpindustrie, maakt dat een zakelijk en pragmatische benadering van onze toekomstige energie en grondstoffenvoorziening niet van de grond komt. Geen burger die er nog wat van snapt!

Een constructieve discussie is alleen dan succesvol, als we de belangen van multinationals, NGO-pressiegroepen en onderzoeksinstellingen, weten te scheiden van de uiteindelijke gezamenlijke doelstelling, namelijk het blijvend kunnen beschikken over duurzaam geproduceerde energie en grondstoffen.

Zeker de momenteel door sommigen zo verguisde biobrandstoffen kunnen daar juist een prachtige rol in vervullen. Zij kunnen een geweldige rol spelen bij de decentralisering en zelfs democratisering van onze toekomstige energievoorziening.

Vooral in minder georganiseerde landen kan de lokale productie van plantaardige olie, biogas of bio-ethanol, zorgen voor een autonome regionale ontwikkeling. Terwijl de nevenproducten van de gebruikte biomassa vaak geschikt zijn als veevoeder, of als brandstof voor huishoudelijk gebruik het kappen van bomen onnodig maken.

Door niet alleen voedsel voor eigen gebruik te verbouwen, maar ook eigen energie te produceren verbetert de maatschappelijke en financiële positie van de plattelandsbewoners. Door deze decentralisatie van de energievoorziening ontstaat ook een decentralisering van kapitaalstromen en dus ook van welvaart en macht.

Maar ook in beter georganiseerde landen kunnen biobrandstoffen helpen om de energiemonopolies te doorbreken. Lokaal geproduceerde tractiebrandstoffen als plantenolie, bio-ethanol uit suikerbieten, of biogas uit agrarische reststromen, leggen bovendien een hoognodige bodem in de markt. Want de huidige dramatisch lage prijzen voor graan en andere landbouwproducten zullen de komende jaren weer leiden tot een veel lagere productie. Boeren gaan minder telen als ze verlies maken op hun producten. Alleen rendabele marktprijzen staan garant voor voldoende aanbod.

Maar dat hebben sommige hoogleraren, politici en NGO’s nog niet begrepen. Zij stellen dat er van agrarische producten geen biobrandstoffen mogen worden gemaakt, omdat daardoor voedselprijzen omhoog zouden kunnen gaan. Met deze redenering maken zij zich mede schuldig aan het veroorzaken van voedseltekorten in onder andere Afrika en blijven deze landen afhankelijk van voedselhulp uit Westerse overschotten.

Deze paternalistische houding tegenover de teelt en het gebruik van plantaardige grondstoffen in ontwikkelingslanden riekt naar neokolonialisme. Want wat boeren hier en in andere landen telen en voor welke markten ze dat doen, is aan hen zelf te beslissen en niet aan hoog van de toren blazende zelfbenoemde Westerse deskundigen. Deze regentenmentaliteit is mede oorzaak van het desastreuze ontwikkelingshulpbeleid van de laatste veertig jaar.

Bovendien zijn dezelfde razendsnelle technische ontwikkelingen inzake elektriciteit als energiedrager voor onder andere mobiliteit, net zo van toepassing op biobrandstoffen. Direct inzetbaar en geschikt voor de meest geavanceerde verbrandingsmotoren kunnen ze eveneens dienen als energiebron voor waterstofproductie en de brandstofcel.

Bevlogen techneuten, onafhankelijke wetenschappers, en pragmatische politici met een brede visie zijn onontbeerlijk bij de transitie naar een duurzame mobiliteit. Ideologie en vooringenomenheid is daarbij fnuikend.

Onze toekomstige energievoorziening zal hoe dan ook een mix zijn van diverse mogelijkheden op verschillende gebieden. Eén winnaar bestaat dus niet, en dat is ook niet aan de orde!

Joep Hermans is voorzitter van de Biobrandstof Coöperatie Carnola

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Akkerbouwer

  Zeg melkveehouder, wie heeft dat dan uitgerekend?
  Dat is het hem nou net, iedereen roept maar wat in Nederland. Als je het het artikel goed lees gaat het nou exact daarom.
  Betrouwbare kengetallen hebben we nodig, vauit de praktijk. Daar ontbreekt het aan, roeptoeters hebben we al genoeg.

 • no-profile-image

  E.T.

  Wanneer het populatie-groei-model moet blijven groeien dan zullen biobrandstoffen nodig zijn. Echter, de concurentie tussen voedsel en biobrandstoffen is slechts korte termijn, de echte concurentie is tussen natuur en cultuur. En vanuit mijn positie zie ik dat er al genoeg natuur is opgeofferd.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De productie van bio- brandstof kost toch meer energie dan dat het oplevert?

 • no-profile-image

  jan vanhumbeeck

  Ik teel koolzaad en pers daarvan zelf olie voor brandstof.
  Dit jaar is het mijn meest rendabele akkerbouwteelt.
  1ha geeft 1300 liter olie en 2600 kg koek die ik als soyavervanger aan mijn varkens voeder.
  Elke ha koolzaad bespaart 2 ha soya in brazilie
  reken uit uw milieu en energieballans
  Mij ervaring in Belgie is dat groen gedomineerd wordt door natuurliefhebbers, zij zijn tegen omdat bio-brandstoffen landbouw is en landbouw is hun rechtstreekse concurent voor grond.
  Om dezelfde reden zijn bij ons natuurliefhebbers ook tegen bio-landbouw.
  Niet efficient genoeg , te veel grond nodig.
  En over het effect van bio-landbouw op de voedselprijzen zullen we maar zwijgen zeker?

 • no-profile-image

  R.E Aberson

  Koolzaad teelt voor biobrandstof en plantaardige eiwitbron(sojavervanger) zijn juist zeer efficient wat betreft input output.Velen die roepen dat het meer energie kost dan het opleverd zijn feitelijk onjuist geinformeerd.Koolzaad teelt (4000 kgzaad)levert 1500 liter pure koolzaad olie en 2600 kg koolzaadschilfers en 3000 kg stro.Dit alles kost 110 liter diesel en ongeveer 120 kWH stroom en dat is dan ook alles.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.