Home

Achtergrond

Bezuinigingen op twintig beleidsterreinen

Het kabinet zoekt voor de periode vanaf 2011 naar mogelijkheden om te bezuinigen op twintig beleidsterreinen. Topambtenaren gaan de heroverwegingen voorbereiden.

Afgesproken is dat er tijdens het onderzoek geen taboes zijn. Van ontslagrecht tot hypotheekrenteaftrek, alles wordt onderzocht. Ministers mogen geen veto uitspreken over een onderzoek, ze mogen wel suggesties doen. Waar mogelijk kan het huidige kabinet al keuzes maken. Ook worden de heroverwegingen gezien als voorwerk voor de verkiezingsprogrammas van de politieke partijen voor de volgende verkiezingen én voor een volgend kabinet.


De twintig beleidsterreinen zijn de volgende:
1 energie en klimaat
2 leefomgeving en natuur
3 mobiliteit en water
4 wonen
5 kindregelingen
6 productiviteit onderwijs
7 hoger onderwijs
8 innovatie en toegepast onderzoek
9 arbeidsmarkt
10 werkloosheid
11 curatieve zorg
12 langdurige zorg
13 internationale samenwerking
14 asiel, immigratie en integratie
15 veiligheid en terrorisme
16 uitvoering van belasting- en premieheffing
17 uitvoering van huur-, zorg- en kindertoeslag
18 openbaar bestuur
19 bedrijfsvoering
20 internationale veiligheid (Defensie is al bezig met een strategische verkenning)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.