Home

Achtergrond

Bewindsvrouw Iran niet meteen goed voor vrouwen

De politica en gynaecologe Marzieh Vahid Dastjerdi is de nieuwe Iraanse minister van Volksgezondheid.

Ze is de eerste vrouw op een ministerspost in de 30 jaar oude Islamitische Republiek Iran. De in 1959 geboren Vahid Dastjerdi combineert haar medische loopbaan sinds begin jaren negentig met de politiek. Ze richtte in 1993 de Islamitische Artsenvereniging op. Ze werd in die tijd tot parlementslid gekozen. In het parlement is ze ook voorzitter geweest van de commissie Vrouwen, Familie en Jeugd.

Ze is als arts en ex-parlementslid goed voorbereid op haar ministerspost, maar waarnemers verwachten geen belangrijke doorbraak voor de positie van vrouwen in het Iraanse stelsel. Vahid Dastjerdi is net als de andere twee vrouwelijke kandidaat-ministers oerconservatief.
Zo lanceerde de medisch specialiste bijvoorbeeld eind jaren negentig een plan om de gezondheidszorg geheel op te splitsen in een mannelijke en een vrouwelijke sector. Zo zouden er ziekenhuizen komen voor uitsluitend mannen of uitsluitend vrouwen. Het plan is om praktische redenen nooit gerealiseerd.

Vahid Dastjerdi zei dinsdag nog dat vrouwen een grotere rol moeten spelen in de het land. Ze wees er ook op dat vrouwen dat op veel plaatsen al doen. Op haar ministerie bijvoorbeeld is de helft van het personeel vrouw. Vahid Dastjerdi heeft beloofd als minister speciale aandacht te te besteden aan de gezondheidsproblemen van vrouwen. Maar waarnemers betwijfelen of ze van veel betekenis zal zijn voor de oplossing van andere problemen van vrouwen, zoals rechtsongelijkheid bij bijvoorbeeld echtscheiding en voogdij over kinderen.

Als parlementslid heeft ze zich eerder met het familierecht bemoeid op een voor de rechtspositie van de vrouw of echtgenote negatieve manier. Ze was in het parlement ook een bevlogen tegenstander van de ondertekening door Iran van de Conventie van de Eliminatie van Discriminatie van Vrouwen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.