Home

Achtergrond 378 x bekeken 14 reacties

Belgisch protest tegen lage prijzen

In de Gentse binnenstad hebben gisteren tweehonderd boeren geprotesteerd tegen de lage prijzen voor land- en tuinbouwproducten.

"Onze mensen hebben moeite om een eerlijk inkomen te verdienen, terwijl de warenhuizen stunten met voedselprijzen", zei Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche.

De actie werd georganiseerd door Boerenbond, de Groene Kring, KVLV-Agra en de Landelijke Gilden. "De sector verkeert in een diepe crisis", aldus Vanthemsche. "Zowel groente-, fruit- als siertelers, akkerbouwers, melkvee-, vleesvee- en varkenshouders werken al vele maanden onder de kostprijs. Ze slagen er niet in om een eerlijke prijs te krijgen voor hun land- en tuinbouwproducten".

De voorzitter van Boerenbond nam de distributiesector op de korrel. "Lidl maakt reclame met heel goedkope prijzen voor bijvoorbeeld een kilo gehakt. Ze zeggen dat ze de prijzen kraken, maar volgens mij kraken ze de boeren", luidt het. De landbouwers willen dat de overheid dringend maatregelen neemt en dat ze een faire prijs krijgen voor hun producten.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Globalisering en liberalisering betekent dat wij als landbouwers wereldwijd in het zelfde schuitje zitten. Als er iets van een oplossing wil komen - dwz als we menen dat het vrije-marktmechanisme niet tot acceptabele effecten leidt - dan moet dat via mechanismen waarbij alle boeren voordeel hebben.
  Exportsubsidies zijn het beste voorbeeld van hoe het niet moet. En dat geldt voor alle steun die bedoeld is om door te kunnen blijven produceren. Als er meer melk geproduceerd wordt dan de markt aankan dan leidt bijv. vervroegde inkomenssteun er toe dat boeren hun productie op peil kunnen houden. Dit lijkt mooi, maar leidt tot aanhoudend lage prijzen. Beter is bijv het LTO-plan van Haanstra en Kloos: stimulering van biobrandstof. Als ze in Oost-Europa rendabel tarwe, koolzaad of zonnebloemen kunnen telen doen ze dat en gaan niet beneden kostprijs melk of vlees produceren. Boeren kunnen niet klagen dat er wereldwijd te weinig aan subsidies in de landbouw worden gestopt. Dat gebeurt alleen op een onzinnige manier.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Voedselproductie is afhankelijk van de natuur en is dus wisselend. Niet eens zo veel: tussen 90 en 110% van de afzetmogelijkheden. De meest logische oplossing zou zijn dat iedereen een klein beetje aanpast. Consumenten zouden best met 10% minder toekunnen (beter voor de gezondheid voor rijke consumenten). En bij overschotten zou iedere boer wel 10% minder kunnen leveren. Maar dat zou natuurlijk al te simpel zijn voor ons als mensheid. Dus we doen dat anders. Niemand wil ook maar 1% aanpassen. Maar er kan niet meer geconsumeerd worden dan er productie is: bij tekorten is het gevolg torenhoge prijzen net zo lang totdat er mensen een maaltijd minder per dag nemen. En er kan niet meer geproduceerd worden dan er afzet is: gevolg is torenlage prijzen net zo lang totdat er boeren hun vee slachten, hun land braak laten liggen, etc.

 • no-profile-image

  boerjan

  Oh ja , het waren geen 200 boeren.
  De politie had 85 tractoren geteld.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Nog een keer: landbouwproductie continentaal regelen met voorwaarden aan dier en milieu en met een gegarandeerde prijs. Uiteraardt komt er dan overal een quotum op, maar bij een acceptabel inkomen heeft meer produceren toch weinig zin. Gebruik je winst maar voor dier, stal en milieu. Als er in Europa rendement op landbouwproducten gemaakt kan worden moeten de grenzen dicht anders kapt men het regenwoud. Daarom werkt het plan Haanstra-Kloos averechts door slechts overschotten in biobrandstof om te zetten.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  U hebt gelijk meneer Rijk uit Biddinghuizen.Er wordt met subsidie s gesmeten en de supers lachen ons uit!Toch wil de Politiek de Globalisering zijn gang laten gaan.Volgens mij betekend dat voorlopig moeilijke tijden.Het kan nog wel even duren voordat iedereen begrijpt waar ze mee bezig zijn.

 • no-profile-image

  boerjan

  Hypocresie ten top bij Boerenbond : eerst per se het quotum er af willen, boeren zonder quotum ongestraft 500.000 liter laten produceren, en dan gaan janken dat de prijs te laag is.
  En dan vinden ze ook nog 85 boeren die ze nog eens voor hun kar kunnen spannen. Sukkels

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  'Melkveehouder', "Op het moment dat de landbouw een stem heeft in een of meerdere supermarktketens, is de uitbuiterij voorbij." Als dat zo was was de oplossing ook simpel: zelf een supermarkt beginnen (als sector of als groep boeren). Maar supermarkten hebben helemaal geen megawinsten. Ze hebben wel kruissubsidies: op sommige producten hebben ze hoge marges en op andere (de publiekstrekkers) een heel lage.
  En U noemt de overschotten. Volgens mij zijn er bijna geen overschotten. Dat betekent niet dat de prijzen dan automatisch omhoog gaan. Oorzaak en gevolg zijn juist andersom. Omdat de prijzen zo laag zijn zijn er geen overschotten. Bijvoorbeeld in Oost-Europa zijn er plaatsen waar het nog veel gekker is: boeren bij wie de melk gewoon niet opgehaald wordt of waar ze de koeien slachten.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Mooi Huib, je hebt het begrepen. De meest innovatieve oplossingen liggen in simplisme. De uitvinding van het wiel is misschien wel het beste voorbeeld, simpel en doeltreffend. We hoeven als boeren niet zelf een supermarkt te exploiteren, maar er zeggenschap over krijgen, bv in een meerderheid aandelen. Stoppen met alle centjes alleen in coöperaties duwen want door de lage prijzen welke deze kunnen bedingen, doordat geen vuist gemaakt kan (en door de Nma mag) worden, komen investeringen krom genoeg indirect toch weer bij de supers terecht. En of supermarkten wel of geen mega winsten maken doet er weinig toe. Het gaat erom waaróp ze die winst halen, en over wiens rug dit gebeurt. Over het wel of niet zijn van overschotten zijn we het ook eens. Alleen deel ik je mening niet dat lage prijzen de oorzaak zijn van geen overschotten. Je kunt gewoonweg niet meer eten of drinken dan dan je honger of dorst hebt. Ik denk eerder dat dit een structureel (politiek) gestuurd proces is. Bij bv. een auto is dat anders, hier kun je er per persoon zoveel hebben als je wilt en geld hebt.

 • no-profile-image

  downb under

  In mijn ogen is het hele WTO verhaal (globalisering), debet aan de lage prijzen. De supers kunnen nu nog makkelijker drijgen dat ze hun producten elders gaan halen. Één van de oplossingen is en moet een politieke zijn. n.l. het beschermen van de eigen productie. Het is van de zotte om hier allerlei toeters en bellen aan de productie hangen terwijl het in verweggistan niet gebeurd (dierenwelzijn, ggo-verbod en ga zo maar verder). Het is gewoon een qeustie van het opleggen van minimale eisen (dus aan de eisen waaronder wij moeten produceren) waaraan het winkelproduct moet voldoen. Een autootje uit china komt hier ook niet op de mark zonder dat het aan onze eisen voldoet!

 • no-profile-image

  jan vanhumbeeck

  Iedereen wil lage voedselprijzen, behalve de boeren,(2%)
  Dus vergeet het maar,niemand gaat ons helpen, we zullen het zelf moeten oplossen!
  Minder produceren!

 • no-profile-image

  kobe willems

  De politiek is niet gebaat met duurdere prijzen en zal dus nooit aan de kant van de boer staan (ook al laten ze anders uitschijnen). Immers, hoe lager de prijzen in de supers, hoe minder kans dat de index stijgt, dus hoe minder kans dat de lonen stijgen en dit past perfect in het begrotings-plaatje van de regering. De boer zit ook meer aan de computer dan in de stal of op het veld voor talloze regelneverij waar alleen statistiekmensen beter van worden. Politiek willen ze alle landbouwers eruit, want die zorgen toch alleen maar voor overlast, met mest, hagelkannonen, etc zodat de milieuorganisaties alle weiden kunnen laten overwoekeren met exotische onkruiden en exotische dieren en de pseudoplattelandsbewoner wel de bloemetjes en de bijtjes ziet, maar geen overlast van de boer meer zal hebben.
  Nabij London, VK zijn tal van tuinbouwbedrijven verplicht dicht op zaterdag en zondag, omdat de tractoren en de vrachtwagens, de rust verstoren van de zogenaamde rijke plattelandsbewoners ( lees bankiers in hun weekendcottage) en dit is nog maar het begin.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Het is waar dat, het triest is te zien, hoe met moeite,zorg en vlijt, Land en Tuinbouwproducten bijna weg gegeven worden! Enerzijds kunt ge zeggen dan wordt er meer verkocht.Anderzijds denkt de consument lekker goeiekoop!Wat ons nu overkomt heb ik mijn hele leven nog niet meegemaakt.Ben al 40 jaar zelfstandig in de Agrarische sector.Nu hoort ge veel de keten/supermarkten moeten duurder verkopen en ons producenten meer betalen!Ook dat werkt niet,het beste voorbeeld is de protesten van de Melkveehouders in Duitsland,in mei 2008.Duurder verkopen betekend;minder verkopen.Daardoor meer invriezen,conserveren en melk verpoederen.Zo blijven wij in een duivelse cirkel! Wie Weet de Oplossing???.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Die 2% zorgen ervoor dat 100 % gevoed wordt. De oplossing zit in in het probleem verscholen. Het blijft aanmodderen totdat iemand de landbouw ervan kan overtuigen dat de (belangen/marge van de) voedselverkoop terug moet in boerenhand. De hele economische wereld investeert in strategische belangen door meerderheidsaandelen te krijgen bij een verkopende partij. Alleen de landbouw niet, die blijft aanklooien in krachtenbundeling in de tussenschakels.
  Op het moment dat de landbouw een stem heeft in een of meerdere supermarktketens, is de uitbuiterij voorbij. Eén oplossing voor de algehele landbouwsector, van varkens tot kippen, van groenten tot melk, van granen tot bloemen. Waarom dit niet gebeurt? Er zitten te veel kikkers in de landbouwkruiwagen die er bij een goed aanbod uitspringen. Zo wordt ieder initiatief in de kiem gesmoord. En overschotten? Waar wordt dit momenteel dan vernietigd?

 • no-profile-image

  Zeer bezorgt

  Dat alle boeren op de hele wereld niet in actie komen zegt veel. Ze zien het niet meer zitten, ze zijn te soft, of ze laten zich voor de gek houden door hun belangenbehartigers. Maar het ergste is, dat ze onder druk staan van ...... Ze durven niet, want er zijn er velen die de boeren uitbuiten. Door de lageprijzen is men de macht kwijt, de bank bepaalt, de rekeningen moeten betaalt worden. En de graaiers graaien door! De milieuactivisten lachen zich rot, zij krijgen hun zin. De boer kapot en de natuur komt dan van zelf! Onkruid ja!!! Voedsel nee!!! Het is ongeloofelijk maar een feit! De minister voelt zich zeer beroert!!!!

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.