Home

Achtergrond 267 x bekeken

Alsnog teruggave heffing over PVV en premie CBS

Een slachterij heeft met succes een proefprocedure gevoerd over de toepassing van het landbouwforfait.

Volgens de rechtbank moet er bij de berekening van het landbouwforfait geen rekening gehouden worden met de heffing Productschap Vee en Vlees en premie Centraal Bureau Slachtvarkensverzekeringen.

Kort samengevat is de aan de rechter voorgelegde zaak de volgende:

Belanghebbende exploiteert een slachterij. Zij koopt slachtvee van veehouders en veehandelaren. In november 2004 koopt zij slachtvee van een leverancier die van de landbouwregeling gebruik maakt. Belanghebbende heeft daarvoor een factuur opgesteld met een te betalen bedrag – na vermindering van onder meer een heffing van het Productschap Vee en Vlees en een premie van het Centraal Bureau Slachtvarkensverzekeringen – van € 3.315,10. Belanghebbende heeft in haar aangifte onder toepassing van het landbouwforfait 5,1 procent van € 3.315,10 aan omzetbelasting teruggevraagd.

Nadien maakt belanghebbende bezwaar tegen de afgegeven beschikking, omdat zij van mening is dat het landbouwforfait moet worden berekend over de vergoeding, vóór aftrek van de heffing Productschap Vee en Vlees en de premie Centraal Bureau Slachtvarkensverzekeringen. Belanghebbende claimt daarom een extra teruggaaf van € 2,15.

Volgens de rechtbank worden de heffing Productschap Vee en Vlees en de premie Centraal Bureau Slachtvarkensverzekeringen geheven van de afnemer, in dit geval belanghebbende. Deze bedragen mogen door belanghebbende voor een deel worden doorberekend aan de leverancier. De doorberekende heffing Productschap Vee en Vlees en premie Centraal Bureau Slachtvarkensverzekeringen, die slechts om organisatorische redenen van de afnemer worden geheven, behoren tot de kostenfactoren van de leverancier en staan dan ook los van de vergoeding voor de levering.

De rechtbank is van oordeel dat bij de berekening van het door belanghebbende af te trekken landbouwforfait geen rekening behoeft te worden gehouden met de heffing Productschap Vee en Vlees en premie Centraal Bureau Slachtvarkensverzekeringen. Dat belanghebbende op de factuur de aan de leverancier doorberekende heffing Productschap Vee en Vlees en premie Centraal Bureau Slachtvarkensverzekeringen op de vergoeding in mindering heeft gebracht, doet daaraan niet af. Het beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie:
rechtbank ’s-Gravenhage 15 mei 2009, nummer AWB 07/02553

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.