Home

Achtergrond

Afspraak is afspraak

De Westerschelde wordt verder verdiept. Prima, maar blijf af van de Hedwigepolder.

Dachten de Zeeuwse boeren dat het gedoe rond de Hedwigepolder definitief voorbij was, stond de polder de voorbije weken wéér in de spotlights. Alles draait om het verdiepen van de Westerschelde, de slagader voor de haven van Antwerpen. Nederland en België hebben daar in 2005 een heel pakket aan maatregelen over afgesproken. Het verdiepen van de Westerschelde gaat in fases. De eerste twee zijn achter de rug en dat ging al niet zonder slag of stoot. Het uitbaggeren van de Westerschelde geeft namelijk natuurschade die hersteld moet worden.

Onderdeel van het herstelplan was het onder water zetten van de 300 hectare grote Hedwigepolder. Uiteindelijk besloot het kabinet dat niet te doen. De aanleg van buitendijkse schorren en slikken was voldoende.

Dat pikten de Zeeuwse Milieufederatie, Vogelbescherming en het Zeeuwse Landschap niet en stapten met succes naar de Raad van State. Die oordeelde dat het kabinet onvoldoende aannemelijk maakt dat de natuurschade voldoende wordt gecompenseerd zónder de Hedwigepolder onder water te laten lopen. Daardoor moest het kabinet de geplande derde verdieping wel stilleggen. Dat leidde tot woedende reacties vanuit België. De Belgische minister van buitenlandse zaken Yves Leterme moest er vorige week aan te pas komen om van zijn Nederlandse collega Maxime Verhagen de verzekering te krijgen dat de Westerschelde wordt verdiept zoals afgesproken.
Logisch dat Verhagen dat zei. Als je met een buurland afspraken maakt, moet je die nakomen. Een man een man, een woord een woord.

Maar datzelfde geldt ook voor de Hedwigepolder. Na treurigmakend getouwtrek had het kabinet uiteindelijk besloten dat de polder niet onder water gezet hoefde te worden. Maar het kan en mag niet zo zijn dat de Hedwigepolder alsnog wordt opgeofferd om de derde verdieping mogelijk te maken en de Belgen te vriend te houden. Want ook hier geldt: een man een man, een woord een woord.

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.