Home

Achtergrond 248 x bekeken

Aanpak met duurzame innovaties

Investeringen in ken­nis en innovatie moeten de agra­rische sector uit de crisis halen.

Dat schrijft landbouwminister Gerda Verburg in haar begroting. Zij trekt hier volgend jaar 994 mil­joen euro voor uit.

Verburg stelt dat de economi­sche crisis heeft geleid tot vraag­uitval, wat veel boeren en tuin­ders in problemen heeft gebracht. Hierdoor bestaat het risico dat de gewenste verduurzaming van de sector in gevaar komt. Proces- en productvernieuwingen kunnen het tij keren, denkt de minister. Zij wil daarbij aansluiten op de innovatie-agenda’s van de ver­schillende deelsectoren.

Net als andere jaren gaat het grootste deel van het budget van LNV daarom op aan kennis en in­novatie. Toch is er, tot grote ver­ontwaardiging van LTO-voorman Albert Jan Maat, sprake van een bezuiniging; in 2008 was nog een bedrag van ruim 1 miljard euro voor dit doel gereserveerd.

Een deel van het geld wordt be­steed aan de uitvoering van de re­cent gepresenteerde Innovatie­agenda Duurzame Agro- Visserij­ketens. Hiermee streeft Verburg naar een afname van de vleescon­sumptie, alternatieven voor anti­biotica en de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

De LNV-begroting, die 79 mil­joen euro lager is dan vorig jaar, kent weinig verrassingen. Veel van de aangekondigde maatrege­len en bedragen waren al bekend in het kader van het Aanvullend Beleidsakkoord, dat in maart ver­scheen. Het kabinet trok toen 50 miljoen euro uit voor onder meer luchtwassers, duurzame stallen, algenonderzoek en het opruimen van verspreid glas.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.