Home

Achtergrond

Zwarte mest drukt afzetprijs

De afzetkosten voor varkensmest zijn op het laagste niveau sinds het huidige mestbeleid werd ingevoerd.

Dat blijkt uit een telefonische rond­gang langs een aantal mestdistri­buteurs. Zwarte mestafzet is een van de oorzaken. Niet alleen in de goede afzet in de akkerbouw door de gunstige weersomstandigheden, ook zwar­te mest draagt bij aan de daling van de prijs. Dat bevestigen meer­dere bronnen onafhankelijk van elkaar.

De prijzen die varkenshouders moeten betalen voor mest die over lange afstand wordt vervoerd va­riëren van 12 tot 17 euro per kuub. In Noord-Brabant betalen var­kenshouders tussen de 15 en 17 euro per kuub, in het midden van Nederland tussen 12 en 15 euro per kuub. In het Oosten ligt de prijs hier enkele euro’s boven.

Het goede weer in het voorjaar, waardoor veel mest is afgezet, zorgt voor minder druk op de markt. De vraag naar mest vanuit de akkerbouw is dit najaar hier­door kleiner dan voorheen. Veel bedrijven hebben door het ge­bruiksnormenstelsel geen plaat­singsruimte meer. Handel in zwarte mest heeft een prijsdrukkend effect. Dit wordt bevestigd door meerdere bron­nen. Het wegsluizen van mest door het af te leveren op een niet bestaand adres, het manipuleren met mineralengehaltes van mest bestemd voor export en het schei­den van mest op bedrijfsniveau waarna de dikke fractie met zeer hoge gehaltes wordt geëxporteerd leidt tot minder druk op de mest­markt.

Met het eind van de uitrijperio­de in zicht is de verwachting dat de prijs weer gaat stijgen, omdat de mest naar de tussenopslag moet, wat extra kosten met zich meebrengt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.