Home

Achtergrond

Verticillium in aardappelplanten op retour

Aardappeltelers treffen deze periode de verwelkingsziekte verticillium aan in het veld.

Dat blijkt uit reacties op het forum van DCA (Dienstencentrum Agrarische Markt). De ziekte wordt gekenmerkt door het vroeg afrijpen van het gewas. Telers schrikken hiervan. ”Verticillium kan een groot probleem zijn”, legt Jan Lamers, onderzoeker bij Wageningen UR-onderdeel PPO, uit. Een nauwer bouwplan speelt de ziekte in de hand. Deze kan zich dan opbouwen. ”Dit kan leiden tot 8 tot 12 procent lagere opbrengsten in vergelijking met ruimere bouwplannen.”

Verschillende factoren brengen de ziekte aan het licht. Wateroverlast en bijkomend stikstoftekort en de recente warmte spelen volgens Lamers zeker een rol. ”Je weet dat je met verticillium te maken hebt als de blaadjes aan één kant verwelken, van onder naar boven in de plant. De ziekte maakt de vaten van de stengels dicht.”

In dit stadium is er niets meer tegen de ziekte te doen. ”Hoe krapper de rotatie, hoe meer last je van verticillium krijgt”, noemt Lamers als vuistregel. ”Aardappelen sterven zo’n twee weken vroeger af dan normaal. Verticillium speelt zeker een rol.”

Of registreer je om te kunnen reageren.