Home

Achtergrond

Verhoging pacht brengt continuïteit bedrijven in gevaar

Extra lastenverzwa­ring door verhoging van de pacht­prijs tast de liquiditeit van agrari­sche bedrijven verder aan en be­dreigt zelfs de continuïteit van de bedrijven.

Dat stelt LTO Neder­land in brief aan landbouwminis­ter Gerda Gerda Verburg. Volgens LTO wordt een aantal regio’s geconfronteerd met forse pachtprijsverhogingen. ”De per­centages voor de regio’s variëren van min 8 tot plus 43 procent.”

”Aanpassingen van de pacht­prijzensystematiek zijn noodza­kelijk”, aldus LTO. ”Bij het huidi­ge systeem is de kans zeer groot dat een relatief te hoge pachtprijs in een jaar met slechte bedrijfs­economische landbouwuitkom­sten moet worden betaald, en een relatief te slechte prijs in betere jaren”, aldus LTO.

De belangenorganisatie vindt dat op dit moment lastenverzwa­ring in de agrarische sector zeer ongelegen komt. ”De economi­sche bedrijfsresultaten zijn der­mate matig tot slecht dat een las­tenverzwaring de liquiditeit van de agrarische bedrijven nog meer aantast en zelfs de continuïteit van de bedrijven bedreigt.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.