Home

Achtergrond 5 reacties

Verhoging pacht brengt bedrijven in gevaar

Extra lastenverzwaring door verhoging van de pachtprijs tast de liquiditeit van agrarische bedrijven verder aan en bedreigt zelfs de continuïteit van de bedrijven.

Dat stelt LTO Nederland in brief aan landbouwminister Gerda Gerda Verburg. Volgens LTO wordt een aantal regio’s geconfronteerd met forse pachtprijsverhogingen. ”De percentages voor de regio’s variëren van min 8 tot plus 43 procent.”

”Aanpassingen van de pachtprijzensystematiek zijn noodzakelijk”, aldus LTO. ”Bij het huidige systeem is de kans zeer groot dat een relatief te hoge pachtprijs in een jaar met slechte bedrijfseconomische landbouwuitkomsten moet worden betaald, en een relatief te slechte prijs in betere jaren”, aldus LTO.

De belangenorganisatie vindt dat op dit moment lastenverzwaring in de agrarische sector zeer ongelegen komt. ”De economische bedrijfsresultaten zijn dermate matig tot slecht dat een lastenverzwaring de liquiditeit van de agrarische bedrijven nog meer aantast en zelfs de continuïteit van de bedrijven bedreigt.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Wat veel erger is, is dat pachters de grond van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gebruiken om toeslagrechten te verzilveren. Dit wordt dan weer verdisconteerd in de te betalen pachtprijs die hierdoor automatisch hoger komt te liggen. Simpel gezegd komt het er op neer dat met grond die betaald is met belastinggeld van de Europese belastingbetaler voor natuurontwikkeling ook nog eens de voor boeren bedoelde Europese subsidiepot wordt leeggehaald door deze natuurorganisatie's. Door dit via de pachters te regelen omzeilt men de Europese regels omdat het wettelijk niet is toegestaan dat deze organisatie's subsidie aanvragen. Het is niet voor niets dat natuurorganisatie's de grootste slokop zijn van Europese subsidie's. Met dit gegeven in het achterhoofd in het makkelijk te verklaren waarom om de waddeneilanden de pachtprijs dusdanig verhoogd wordt.

 • no-profile-image

  Charly 's Devil

  Er is jarenlang gepraat over de pachtaanpassing. Wie heeft in die jaren zitten pitten?
  Macro economisch gezien is het onhoudbaar om de landbouw in Nederland in zijn geheel te behouden. Het wordt tijd dat LTO dat eens aan haar leden gaat vertellen.
  Het wordt ook tijd dat LTO met Balkenende aan tafel gaat zitten en de schier oneindige vlakte van de Oekraïne als vestigingsplaats voor overtollige Nederlandse vakkundige boeren als pilotproject op gang trekt. Daarvoor moet Balkenende het overleg met de Oekraïne op gang trekken. Wat moet er geregeld worden? Eigendomsverhoudingen juridisch zeker stellen. Oprichten van een kadaster in de Oekraïne. Enzovoort.
  Het voort laten bestaan van de landbouwcapaciteit in Nederland is een op alle fronten gepasseerd station.
  De pachtprijs verhogingen tegengaan is het vragen van een aalmoes bij de verpachter. Terwijl de grondprijs nog nooit zo hoog is geweest dan nu. Dat kan en mag je van de verpachter niet verlangen. Als dat waar is dan moeten ook de huurprijzen van de huizen en commercieel onroerend goed omlaag bij wet. Ziet u het gebeuren? Ik niet en daarom kan de pachtprijsverhoging niet achterwege blijven.

 • no-profile-image

  Charly 's Devil

  Hoewel pachtprijs en erfpachtprijs twee verschillende zaken zijn, kun je er wel iets uit afleiden. Even ter kennisname. Staatsbosbeheer wil de erfpacht op de Waddeneilanden dit jaar verhogen met maar liefst 159 procent. Als reden wordt genoemd het marktconform maken van de tarieven. De heb is einde van het vermaak, en dan gaat het bij Staatsbosbeheer uiteindelijk óók om de knikkers.
  Lust u nog peultjes?

 • no-profile-image

  Dubbele pet

  Net zoals ik zelf in dit geval, heeft LTO altijd een dubbele pet op. Er zijn dus leden en situaties welke een tegengesteld belang vertegenwoordigen. Daardoor ontstaat er bij LTO een tweelslachtig gedragspatroon. Economisch, realistische prijsstelling schaadt altijd één der partijen; immers het belang is strijdig.
  Ik ben het met de pachter eens, grondlasten zijn altijd zwaar. Maar besef dat de polderlasten en daarmee zijn 50 % gedeelte, "Belangrijk gedaald" zijn.
  Zorg voor een goede en tolerante, niet starre verhouding met de verpachter en leg de (financiële) positie goed uit, zodat er duidelijkheid ontstaat. Het is absoluut helder dat het voor een verpachter van het "Grootste belang" is om een solide gebruiker te hebben. Het is aan LTO om naast de financiën het minstens zo belangrijke "Verhoudingselement" te benadrukken. Daarom heb ik geen last van mijn "Dubbele pet".

 • no-profile-image

  jac

  Mooi verhaal.
  Eindelijk iemand die alles in een bredere context bekijkt.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.