Home

Achtergrond 316 x bekeken

Verburg stopt steun destructie kadavers

Landbouwminister Gerda Verburg heeft vanaf 2010 geen geld meer voor een overheidsbijdrage aan de destructie van kadavers.

Dat antwoordt ze in een brief aan de Kamer. CDA-Kamerlid Joop Atsma had vragen gesteld, toen kort voor de zomer uitlekte dat Verburg op­nieuw wil proberen de sector vol­ledig te laten betalen voor des­tructie. Eerdere pogingen strand­den op verzet van de sector, die zich telkens gesteund wist door een Kamermeerderheid.

In 2006 hadden Atsma en enkele andere Kamerleden een motie in­gediend om de overheidsbijdrage aan de destructie deze kabinets­periode op peil te houden. Die motie werd toen aangenomen.

”Voor het jaar 2010 en verder heb ik geen middelen meer be­schikbaar op de LNV-begroting om uitvoering te geven aan de motie”, schrijft Verburg. LNV be­taalt nu 15 miljoen euro mee.

Atsma vreest dat boeren in de verleiding komen om kadavers te ’dumpen’, met gevaar voor de volks- en diergezondheid. Volgens Verburg heeft de veehouder hier­bij een maatschappelijke verant­woordelijkheid.

Atsma overweegt een motie om de destructietarieven te bevrie­zen. ”Het kabinet heeft gezegd in deze crisistijd de lasten voor het bedrijfsleven niet te verzwaren. Verhoging van de destructietarie­ven is dan niet uit te leggen.”

Het is de vraag of zo’n motie het haalt. Alternatief is volgens Ats­ma opheffing van het diermeel­verbod; derde optie is meer con­currentie in de destructiemarkt. Daar is Rendac nu monopolist.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.