Home

Achtergrond 5 reacties

Verburg stopt steun destructie

Landbouwminister Gerda Verburg heeft vanaf 2010 geen geld meer voor een overheidsbijdrage aan de destructie van kadavers.

Dat antwoordt ze in een brief aan de Kamer. CDA-Kamerlid Joop Atsma had vragen gesteld, toen kort voor de zomer uitlekte dat Verburg opnieuw wil proberen de sector volledig te laten betalen voor destructie. Eerdere pogingen strandden op verzet van de sector, die zich telkens gesteund wist door een Kamermeerderheid.

In 2006 hadden Atsma en enkele andere Kamerleden een motie ingediend om de overheidsbijdrage aan de destructie deze kabinetsperiode op peil te houden. Die motie werd toen aangenomen.

”Voor het jaar 2010 en verder heb ik geen middelen meer beschikbaar op de LNV-begroting om uitvoering te geven aan de motie”, schrijft Verburg. LNV betaalt nu 15 miljoen euro mee.

Atsma vreest dat boeren in de verleiding komen om kadavers te ’dumpen’, met gevaar voor de volks- en diergezondheid. Volgens Verburg heeft de veehouder hierbij een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Atsma overweegt een motie om de destructietarieven te bevriezen. ”Het kabinet heeft gezegd in deze crisistijd de lasten voor het bedrijfsleven niet te verzwaren. Verhoging van de destructietarieven is dan niet uit te leggen.”

Het is de vraag of zo’n motie het haalt. Alternatief is volgens Atsma opheffing van het diermeelverbod; derde optie is meer concurrentie in de destructiemarkt. Daar is Rendac nu monopolist.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  martha

  Nooit wordt er melding gemaakt van de opbrengsten van de kadavers. En die zijn er absoluut, farmacie, geneesmiddelenfabrikanten, zelfs de voedingsmidd.industrie. De gemaakte kosten mogen de boeren altijd wel weten. Het dumpen van kadavers zal wel meevallen, hoe verantwoordt men de missende oormerken? Dus meer concurrentie zal een goede stap zijn. Maar dhr v.d. Bergh het zijn niet alleen boeren met kadavers, wat denkt u van natuurorganisaties die massaal dieren een "natuurlijke??" dood laten sterven en de kadavers ter plekke laten verrotten.

 • no-profile-image

  gj

  Er zijn ook landen waar op het erf een kleine destructie oven aanwezig is.
  Als we het dan zelf moeten oplossen en de minister zich geen zorgen meer wenst te maken over risico's voor de volksgezondheid. Dan geef het ook maar vrij op het ook op deze manier te mogen doen. De vroegere "kadaverbakken" waren zo slecht nog niet.

 • no-profile-image

  tukker

  is er eigenlijk wel een tweede partij op de markt?? of is dit het toppunt van monopolie!! nooit gedacht dat zoiets zomaar mag laat smit kroes hier eens na kijken straks betaal je een koe voor een dode koe

 • no-profile-image

  leo van den bergh

  Het is op de keeper beschouwd natuurlijk ook van de gekke. Vee is het bedrijfskapitaal van de agrarisch ondernemer die daar winst mee beoogt te boeken. Sterft er echter onvoorzien een dier (wat tegenwoordig nogal eens voorkomt) dan mag de belastingbetaler middels de schatkist meebetalen aan het opruimen daarvan. Via monopolist Rendac, die dus zélf de prijs mag bepalen voor de destructie! Terwijl er vast en zeker, afgezien van de geur, ook lucratieve zijden aan de krengenverwerking kleven. Ik wil de minister dan ook complimenteren met haar wijze besluit om aan deze waanzin een einde te maken. Wie dieren houdt om daar zélf wel bij te varen, zal ook alle kosten van kadaververwijdering moeten dragen. En dreigementen van dumping van kadavers moeten dan maar worden beantwoordt door bij ieder dier direct na de geboorte op een oncontroleerbare plaats een chip te implanteren. Op kosten van de veehouder uiteraard. Als men wil weten tot welke wantoestanden een monopolie in de kadaververwerking kan leiden, beveel ik het voorbeeld van de provincie Aragon in Spanje van harte aan. Dat is pas een échte horror-story!
  En dan nog wat: ik meende dat we klaar waren met het beendermeelprobleem?

 • no-profile-image

  gert

  De boeren wel opzadelen met veel regelgeving maar de overheidsbijdragen steeds meer terugtrekken en dat nog in een tijd van slechte opbrengst prijzen,natuurprojecten daar is altijd geld voor,straks ook een vette baan bij natuurmonumenten

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.