Home

Achtergrond 13 reacties

Verburg steunt zuivelbeleid Europese Commissie

Minister Gerda Verburg kan zich goed vinden in de maatregelen die de Europese Commissie onlangs heeft aangekondigd om de situatie op de zuivelmarkt te verbeteren.

Alleen over het verruimen van de maximale staatssteun is de minister kritisch.

Dat schrijft Verburg in een brief aan de Kamer, vooruitlopend op de komende landbouwraad. Op 7 september komen de Europese landbouwministers in Brussel bijeen. Het zuivelrapport dat de Commissie deze zomer uitbracht staat daarbij prominent op de agenda.

Verburg is positief over het handhaven van de afgesproken quotumverruiming, in aanloop naar de afschaffing van de quotering in 2015. Ook steunt ze de voorgestelde verlenging van de interventie voor boter en magere melkpoeder en de particuliere opslagregeling voor boter.

Nederland is terughoudend over de voorgestelde tijdelijke verruiming van de staatssteun van 7.500 naar 15.000 euro over drie jaar. Dit mag niet leiden tot concurrentievervalsing, vindt Verburg.

Net als de Commissie is Nederland geen voorstander van een premie voor het slachten van melkkoeien, noch van een opkooppremie voor kleine quotumhouders. Verburg steunt onderzoek naar de efficiëntie en transparantie in de zuivelketen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boze boer

  Is de melkprijs nog niet ver genoeg gezakt? Ik ben hard stikke boos om zo te reageren in deze barre tijden. Maar eenmaal genomen besluiten door ambtenaren zijn schijnbaar niet meer te veranderen. Zelfs de minister durft geen andere weg in te slaan zeker.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Minister Verburg is slim. Mochten Frankrijk en Duitsland al doorzetten om de quotering te behouden, dan heeft ze behoud of mogelijk vergroting van de derogatie mooi als wisselgeld achter de hand.

 • no-profile-image

  Dairyfarmer

  Ik ben blij dat de minister dit besluit neemt. Het gaat om de toekomst van de melkveehouderij. Op korte termijn zou steun en terugdraaien van gemaakte besluiten wellicht leiden tot een verbeterende marktprijs maar ik ben er heilig van overtuigd dat voor mij (als jonge boer) een toekomst zonder quotum meer voordelen dan nadelen biedt. Hou vast aan de koers die ingeslagen is, even goed doorbijten en dan zullen we in de toekomst floreren zonder het geneuzel van quotem e.d.!!
  (dit houdt niet in dat wij geen moeite hebben de rekeningen te betalen hoor, ook bij ons is het zwaar en zeker als pas gestarte jonge boer is niet makkelijk, maar ik kijk toch liever naar de toekomst!)
  gegroet

 • no-profile-image

  arm

  Juist melkveehouder, als de kleine boeren straks allemaal moeten verdwijnen, waarom zouden wij dan nog langer lid blijven van het C.D.A. en het L.T.O. We kunnen alvast gaan informeren bij Geert Wilders, wellicht is hij tegen de grote bedrijven. Mensen die mijn belangen niet behartigen hoeven ook niet op mijn steun te rekenen.

 • no-profile-image

  jan beamtenaar

  http://www.belpa.be/NL/index.html

  kijk even op deze bel.site voer een 4 cijfer postcode in en zie:
  boeren klagen met een rijkelijk toegestopt belastingsgeld. Moet men niks voor doen, allen op tijd papiertjes invullen!!! dikke profiteurs !!!

 • no-profile-image

  Lizzie

  Wat heeft Verburg ook te verliezen, haar inkomen is in ieder geval WEL veilig gesteld.

 • no-profile-image

  Piet slingerland.

  Beste Dairy-Farmer uit The North.Uw optimisme is groot.Uw vertrouwen in de toekomst ook.Ga zo door!Zelfvertrouwen heeft u ook geen gebrek aan.Maar de Realiteit zal u niet ontlopen.Dat betekend dat Ups and Downs u zullen begeleiden uw leven lang.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Wat maakt het uit wat minister verburg ervan vind, in europa worden er door andere krachten aan de touwtjes getrokken nl de banken en de multinationals

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Je moet je eerst realiseren wat het doel is van de overheid, doel is, er moeten boeren verdwijnen. Vanuit dit doel bekeken is het begrijpelijk dat men voortgaat op de ingeslagen weg. Het is de bedoeling dat alleen heel grote bedrijven over blijven om de concurrentie op de vrije markt aan te kunnen met Nieuw Zeeland en Amerika Aangezien de bewindvoerders niet horen bij de slachtoffers, zal het hen allemaal worst wezen dat het ons nu slecht gaat. Eigen gezichtsverlies dat zou pas erg zijn, dus ga er maar niet van uit, dat men terug komt op eerder genomen besluiten.

 • no-profile-image

  dirk

  Zelfs de heren en dames in de kamer durven er niets over te zeggen Je kunt je afvragen wat die daar doen Oh ja boertje pesten

 • no-profile-image

  veehouder

  Verburg heeft groot gelijk: geen staatssteun en het quotum zo vlug mogelijk afschaffen.
  Deze lage melkprijzen hebben nog een onvewacht voordeel: de boeren die al jarenlang de koeien het gehele jaar rond opstal hebben omdat dat "zo voordelig was " hebben dit jaar de koeien weer naar buiten gedaan omdat binnen houden te duur bleek te zijn.
  Als de melkprijs laag is leert men rekenen!!!!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Boesje

  Realistisch gesproken. Echter Dairyfarmer is eigenwies!!

 • no-profile-image

  realist

  Dairyfarmer, je maakt denkfouten; voor quotumkosten komen wel weer andere kosten in de plaats, zoals grond, stront ect. Je zult het qua kostprijs ALTIJD afleggen tov. van landen in Oost Europa, Zuid Amerika en Nieuw Zeeland. Het is dus een illusie te denken, dat zonder passende maatregelen, de melkprijs op een voor Nederlandse boeren (ook degenen met de laagste kostprijs) aanvaardbare hoogte zal komen en blijven. Je zult je hele leven lang voor de kat z'n kriebel (en de bank) moeten blijven werken. Het enige voordeeltje, dat erin zit is dat je nooit vennootsschaps- of inkomstenbelasting zult hoeven te betalen, want je zult ten eeuwige dagen nooit een cent verdienen.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.