Home

Achtergrond

Veel variatie in ammoniakuitstoot strooiselbodem

Strooiselbodems van houtsnippers, zaagsel, bagger of vijzelpersmest hebben over het algemeen een lagere ammoniakuitstoot bij een urinelozing dan bodems van bijvoorbeeld rubber of zand.

Dat blijkt uit een deelonderzoek dat de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen UR heeft laten doen naar zogenoemde vrijloopstallen.

ASG keek naar verschillende bodemsamenstellingen in het laboratorium. Daar werd een urinelozing zoals door een koe gesimuleerd.
De onderzoekers hebben verschillende proeven gedaan waarbij verschillende resultaten werden gemeten. De onderzoekers benadrukken dat het gaat om momentopnames van de bodempakketten.

"Binnen een type bodem kan veel variatie in de tijd ontstaan door de mate waarin afbraakprocessen optreden", aldus de onderzoekers. "De laboratoriumresultaten geven dus slechts een eerste indruk."

Of registreer je om te kunnen reageren.