Home

Achtergrond

Varkenshouders voldoen vaak niet aan besluit

Bijna de helft van de 101 gecontroleerde varkensbe­drijven voldoen niet geheel aan de eisen van het Varkensbesluit.

Het gaat om 44 bedrijven. De ove­rige 57 bedrijven hadden hun za­ken op orde. Dit meldt de Algemene Inspec­tiedienst (AID). De dienst heeft de afgelopen weken een eerste ronde van controles op de naleving van het Varkensbesluit op 101 var­kensbedrijven afgewerkt. Het be­trof een aselecte steekproef van bedrijven verspreid over het hele land.

Van de gecontroleerde bedrij­ven kregen er 43 een waarschu­wing. In drie gevallen werd er een proces-verbaal opgemaakt. Vol­gens een woordvoerder van de AID hadden de overtredingen vooral te maken met het niet of onvoldoende aanwezig zijn van afleidingsmateriaal en te weinig licht in de stallen. Te weinig licht wil in dit verband zeggen dat de lichtintensiteit kleiner was dan de vereiste 40 lux. Op het gebied van afleidingsmateriaal hanteert de AID de stelling dat een ketting alleen niet voldoende is.

De AID schreef een proces-ver­baal op een bedrijf waar de dieren niet permanent konden beschik­ken over voldoende drinkwater. Ook een bedrijf waar de dieren nog op volledige roostervloeren lagen werd op de bon geslingerd. Verder werd de dienst geconfron­teerd met een geval waarbij de zeugenboxen te kort waren (kor­ter dan de vereiste 2 meter).Tot het eind van het jaar wil de AID extra blijven controleren op de naleving van het Varkensbe­sluit. De dienst wil zich daarbij vooral richten op bedrijven die in het verleden nog nooit zijn gecon­troleerd door de dienst.

Deze eerste aselecte steekproef was volgens een woordvoerder van de dienst vooral bedoeld om een eerste indruk te krijgen van de stand van zaken voor wat be­treft de naleving van het Varkens­besluit.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.