Home

Achtergrond 245 x bekeken 18 reacties

VVD wil noodwet voor Westerschelde

De VVD wil een noodwet om de uitdieping van de Westerschelde alsnog dit jaar door te laten gaan.

"Ik zal vragen om noodwetgeving. Als minister Gerda Verburg er niet mee komt, zal ik zelf met een voorstel komen'', zegt VVD-Tweede Kamerlid Helma Neppérus. "We moeten ons aan regels en afspraken houden.''

Nederland en Vlaanderen sloten in 2005 een verdrag over uitdieping van de Westerschelde. De Antwerpse haven wordt zo beter bereikbaar voor grotere schepen. De Raad van State verbood eind juli de werkzaamheden vanwege mogelijke schade aan de natuur, tot woede van de Open VLD, de Vlaamse zusterpartij van de VVD. Die riep op tot een boycot van Zeeuwse mosselen.

Neppérus heeft gisteren in Bergen op Zoom gesproken met twee VLD-politici, onder wie Vlaams parlementslid Annick de Ridder die de boycot vorige week aanzwengelde. Verder was Antwerpse VLD-schepen (wethouder) Ludo Van Campenhout aanwezig.

De bijeenkomst was een initiatief van de Zeeuwse VVD-Statenfractie, die ook aanschoof, aldus Neppérus. Commissaris van de Koningin in Zeeland Karla Peijs riep al eerder op tot een soortgelijke noodwet.

De Tweede Kamer voert begin september, in de eerste week na het zomerreces, een debat over de Westerschelde met Verburg. Zij is als minister van LNV eerstverantwoordelijke. Het debat gaat over het besluit van het kabinet uit april om de Hedwigepolder niet onder water te zetten als natuurcompensatie voor eerdere verdiepingen van de Zeeuwse zeearm.

Volgens Neppérus moet de beloofde natuurcompensatie doorgaan. "Laat het uitgraven van de Westerschelde voor 2010 plaatsvinden, en ondertussen praten we verder over hoe en in welke mate we moeten compenseren.'' De VVD was en is tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder, in Zeeuws-Vlaanderen. "We zien graag een alternatief voor de Hedwigepolder'', benadrukt Neppérus.

De regeringsfracties PvdA, CDA en ChristenUnie (CU) zijn niet voor noodwetgeving. CU-Kamerlid Ernst Cramer wil eerst een reactie van het kabinet op de uitspraak van de Raad van State. Lia Roefs (PvdA) ziet nog mogelijkheden om aan te tonen dat de bezwaren van de Raad van State kunnen worden weggehaald. "De raad moet overtuigd worden dat er voldoende compensatie is. Daar moet je voor gaan'', aldus Joop Atsma (CDA).

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, een landbouwgewas is ook natuur, alleen gecultiveerd. Boeren bewerken of bewonderen dit liever dan een door overheid of natuurorganisatie aangelegd en vaak verwaarloosd stuk chaos met onkruid.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Bij mijn vorige reactie werd ik ruw gestoord omdat ik weer maar aan het werk moest. Inderdaad is voor de omwonende boeren de situatie anders als voor de vertrekkende. een natuurgebied naast je, daar is niet iedereen direct van gecharmeerd. Dat kan ik me wel indenken, hoewel ik zelf ook een natuurgebied naast me heb al vele jaren. Ik spuit daar niets voor dood, omdat ik een biologisch bedrijf heb.

  Ik verwonder mij om een andere reden over de opstelling van de landbouw, en dat is dat boeren menen dat natuurontwikkeling slecht is voor de landbouwsector als geheel. Als er minder voedsel komt kan dat nadelig zijn voor de consument en daarmee voor de samenleving als geheel. Maar dat geldt met name niet voor de landbouw als sector. Op het (voorlopig) niet doorgaan van de ontpoldering in Z-Vlaanderen reageerde de LTO met: "Wij vechten voor iedere vierkante meter".
  De landbouw beroept zich graag op gezond boerenverstand. Maar wat voor verstandigs is er in een opstelling dat boeren met alle middelen die maar ingezet kunnen worden worden "geholpen" om door te kunnen blijven produceren? En zich in verwondering afvragen waarom afnemers niet meer voor hun producten willen betalen.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Vandaag stta er een artikel in de Volkskrant over de problematiek rondom de Westerschelde. Dit is voor West-Europa een bijzonder gebied: een zeearm met overgang van zout naar zoet, waar veel vogels van afhankelijk zijn. De landbouw heeft het idee dat zij altijd het onderspit delft tov natuur. Ik heb volledig begrip dat natuurorganisaties juist zeggen dat de natuur maar al te vaak het moet afleggen tegen landbouw, industrie en toerisme.
  Natuurgebieden kun je zien als gebieden waar alleen maar onkruid groeit. Maar dat is een cliché. Vaak gaat het er ook om wat je wilt zien. Ik wil boeren niet van kortzichtigheid beschuldigen, want ik begrijp hun zienswijzen en gevoelens wel. Maar ook natuurotganisaties hebben een punt. Zo vindt ik gebieden als het Verdronken land van Saeftinge in Zeeland en de OOstvaardersplassen prachtige, waardevolle gebieden die bescherming nodig hebben.

 • no-profile-image

  Ton

  Gewoon uitdiepen! Geen politiek spelletje spelen met de Belgen over de ruggen van de boeren.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huiib, dan zijn er in Europa wel andere gebieden waar al voldoende schrale grond aanwezig is om nieuwe natuur tot ontwikkeling te laten komen. Denken we aan Europees landbouwbeleid, dan ook aan Europees natuurbeleid. Natuur kent geen grenzen. Laten we goede landbouwgrond dan ook voor goede landbouwproducten benutten. Om het prijsniveau te kunnen beinvloeden moet bijna heel Nederland veranderen in natuur. Ennuh, arbeit macht frei!!!!!!!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Huib, je constateert iets wat best wel belangrijk is. Je noemt zowel de landbouw,maar ook de industrie en toerisme als elementen waartegen de natuur het volgens jou zou afleggen. En dan komen we op het punt; alle compensatie die industrie en toerisme moet leveren komt op het bordje van de landbouw te liggen. De compensatie van de industrie gaat over de rug van de landbouw, en ook voor de compensatie van andere sectoren moet de landbouw bloeden. Het is toch van de gekke dat, (zoals laatst op dit forum het industrieterrein voor Edco in Roermond) de landbouw op het offerblok moet, of met dwang, de compensatie voor bv de industrie of infra moet leveren. Leg me maar eens uit op basis van welk (grond)recht dit te verdedigen valt. Dat de landbouw gevraagd mag worden of ze compensatie willen leveren, is een heel andere zaak. En dan komt het puur op de knikkers aan. En ik geloof niet dat er geen boer te vinden is voor natuurcompensatie als de prijs betaald wordt die er voor gevraagd wordt. En daar gaat het in de kern om!!

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Wat bedoel je met 'over de ruggen van de boeren' Ton?

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, jij gooit het op totaal uitkopen(oprotpremie) van boeren, maar wat als je een beetje veel natuurbeheer ( niet maaien voor half juli ) langs je percelen krijgt. Na enkele jaren is alles vergeven van onkruid en moet je alles doodspuiten. Goed voor het milieu en de natuur he.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Huib en Paul, misschien kan ik jullie van dienst zijn. In de nieuwe omslagverordening van de waterschappen staat de waarde van natuur in geld uitgedrukt. Bij de bepaling van de WOZ waarde ( de waarde op basis waarvan de waterschapsheffing berekend wordt) is de waarde van natuurgronden vastgesteld op 20% van de waarde van de omringende landbouwgronden. Dus de waarde in het vrij economisch verkeer. Op basis van deze waarderingsgrondslag is omzetten van landbouwgrond tot natuurterrein de reinste kapitaalsvernietiging. En om discussie hierover te voorkomen; deze waarde is vastgesteld door de overheid.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Melkveehouder, goed ingedekt!!!. de waarde van natuur is voor iedereen verschillend,het is maar net met welke ogen je ernaar kijkt. Een goed verzorgt park of bos of poel is geen probleem, maar vaak eindigen natuurprojecten in onverzorgde bendes. Dat schijnt dan wel weer goed te zijn voor diverse dieren of insekten die je normaal toch al niet ziet of wil zien.

 • no-profile-image

  gert

  Wel erg flauw van de VVD om nu toch de Hedwigpolder nog op te offeren voor het uitdiepen van de Westerschelde,dit riekt naar toegeven aan chantage,de VVD was altijd een partij die de poot strak hield bij haar beslissingen,nu wordt het koehandel.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Vraag (voor de discussie): waarom is de landbouw er zo tegen dat landbouwgrond in natuur wordt omgezet? Ben benieuwd naar de reacties

 • no-profile-image

  Harm

  Boeren hebben in het verre verleden met bloed, zweet en tranen natuur omgezet in landbouwgrond. Dit tot grote tevredenheid van de bevolking. Tot heden plukken zij de vruchten door het zeer goedkope voedselpakket wat hun dagelijks in de supermarkt wordt aangeboden. Het spotgoedkope voedsel uit binnenland maakt het mogelijk om ook de exotische produkten voor een lage prijs aan te bieden. Nu wil men overal de landbouwgrond weer terug geven aan de natuur, zonder een fatsoenlijke vergoeding en ook zonder fatsoenlijk overleg. Het betekend gewoon wegwezen. Overal waar iets gedaan wordt moet de natuur gecompenseerd worden. Dit compenseren gaat dus altijd over de rug van een of meerdre boeren. Het zou zo mooi zijn om de voedsel aanvoer enige tijd stil te leggen, maar ook dit druist in tegen het gevoel van een boer. Boeren zorgen voor uw eten, niet de natuur en de supermarkt.
  Bovendien HUIB, landbouw IS NATUUR!!!!!

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Bij het omzetten van landbouwgrond in natuur komt een interessant mengsel van belangen/meningen naar voren. Het belang van de betreffende boeren eerstens. Sommigen zullen dat als een regelrechte ramp ervaren. En als zij dat vinden, wie kan daar wat tegen in brengen. Maar over het algemeen is uitgekocht worden niet de meest ongunstige gebeurtenis die je als boer kun t overkomen.(Er zijn ook boeren die meoten stoppen omdat ze failliet gaan). Uitkoop voor natuur brengt minder op dan voor stadsuitbreiding. Maar mijn inschatiing is dat het de reeële waarde is met een kleine plus. Harm noemt dit 'geen fatsoenlijke vergoeding'. Maar is het zo dat iedere boer vindt dat zijn grond de beste is die er te krijgen is?

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Paul, de vraag waar het beste natuur aangelegd kan worden is een maatschappelijke keuze. Maar punt is dat boeren aller landen vinden dat natuurontwikkeling of behoud iets is dat maar elders moet gebeuren. In Brazilië zeggen ze: die Europeanen moeten niet zeuren over behoud van de Amazone, ze hebben eerst hun eigen continent helemaal ontgonnen. En: die Amazone is zo groot, daar kan best een stuk vanaf.

  Een belangrijk punt is dat boeren landbouwgrond veel waardevoller vinden dan natuur. Omzetting is daarmee kapitaalvernietiging.
  Midden in New York is eens onderzocht wat de (kapitaal)waarde was van natuur. Uitkomst: zelfs daar was de waarde van natuur positief, doordat bewoners meer woon/leefgenot hadden en doordat huizen hierdoor een hogere waarde hadden dan zonder natuur.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, kromme vergelijking om natuur in een metropool te vergelijken met natuur in een landbouwgebied. De huizen of appartementen in een grote stad met uitzicht op bv Central Park zijn uiteraard een veelvoud waard als in Harlem of The Bronx. Natuurlijk willen boeren goede landbouwgrond benutten voor producten, er profiteren ook talloze dieren ( landbouwhuisdieren en in het wild levende ) van hun verbouwde producten en om vreemde dieren te zien ga je naar de zoo.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Huib, ik ben het met je eens dat de Oostvaardersplassen bescherming nodig hebben, maar dan wel vanuit een ander oogpunt. Hoe is het in een beschaafde wereld mogelijk dat men een onbeperkte groei van " in het wild levende" dieren toestaat in een afgesloten gebied als voornoemt. Spreekt men van een natuurgebied haal dan die hekken weg en laat deze dieren niet creperen. Deze vorm van natuurbeheer mag van mij verboden worden.

 • no-profile-image

  Huib Rijk

  Boeren zijn verontwaardigd over het beleid in de OOstvaardersplassen: als wij dit zouden doen hebben we binnen de kortste keren de AID op onze nek, zeggen ze. Maar de Oostvaardersplassen is geen landbouwgebied in mijn ogen, maar het zit dichter bij een natuurgebied zoals parken in Afrika. Daarvan wordt ook niet gezegd dat het onethisch is dat er zebra's of leeuwen doodgaan. Want wat is het alternatief: de zebra's bijvoeren en de leeuwen bijvoeren (met zebra's?).
  Over de waarde van grond zoals 'Melkveehouder' het heeft. Blijkbaar heeft de maatschappij het er voor over landbouw in natuur om te zetten. Dit houdt in economische zin in dat de maatschappij de waarde van natuur op die plek hoger inschat dan van landbouw (onafhankelijk van de WOZ-waarde).
  Hier vlakbij mij woont een boer die voor natuur is uitgekocht. Hij zegt dat hij uiteraard liever voor stadsuitbreiding was uitgekocht, maar toch is hij volgens mij redelijk goed uitgeweest met de gang van zaken. Mijn idee over dit alles: boeren die voor natuur zijn uitgekocht zijn ontevreden omdat ze meer hadden gewild. Maar boeren die voor stadsuirbreiding worden uitgekocht vinden dat ze mee moeten profiteren van die waardevermeerdering (nl van landbouw naar stad) van hun grond, onafhankelijk van de agrarische waarde van die grond. Momenteel is de situatie dat ze inderdaad kunnen afdwingen dat ze vervolgens 2 of 3 boerderijen kunnen terugkopen.
  Maar ik wil het op een hoger niveau zien. Natuurmensen zouden in hun hart graag heel Nederland in natuur willen omzetten. En stadsbouwers zouden het hele land vol willen bouwen. En landbouwers zien graag zo veel mogelijk landbouw. Maar voor boeren is het helemaal niet gunstig dat er zo maximaal mogelijk wordt geproduceerd. Voor supermarkteigenaren is het toch ook niet nuttig dat er zoveel mogelijk supermarkten zijn in een dorp?
  Dat LTO zegt dat ze voor iedere vierkante meter vecht vind ik dan ook bevreemdend. (of is het uit onderhandelingsoogpunt dat ze dit zeggen?)
  Zo vind ik bijvoorbeeld dat de landbouw zich er sterk voor moet maken dat de Amazone niet verder wordt ontgonnen. Immers, we kunnen als boeren al veel meer produceren dan we kunnen verkopen. Dus is die Amazone als natuurgebied voor de mensheid van veel meer waarde dan als landbouwgebied.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.