Home

Achtergrond

VNLTO: geen gehele aftrek omzetbelasting.

Na een uitgebreide rechtsgang waarbij onder meer naast het Europese Hof van Justitie tweemaal de Hoge Raad is aangedaan, is er einduitspraak gedaan in het geschil tussen de Belastingdienst en de Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (VNLTO).

Na de beantwoording van de vragen van de Hoge Raad door het Hof van Justitie, oordeelt de Hoge Raad dat de omzetbelasting die aan belanghebbende in rekening is gebracht ter zake van zogenoemde ‘gemengd gebruikte diensten of goederen’ niet geheel aftrekbaar is.De omzetbelasting die drukt op de aan haar geleverde goederen en aan haar verrichte diensten, die zij zowel voor economische activiteiten als voor niet-economische activiteiten gebruikt, is slechts aftrekbaar voor zover de goederen of diensten gebruikt worden voor de economische activiteiten.

De behartiging van de algemene belangen van de leden is geen economische activiteit. Daarom is de de omzetbelasting niet aftrekbaar voor zover de goederen of diensten gebruikt worden voor algemene belangenbehartiging van de leden.

Dit geldt tevens voor de omzetbelasting die in rekening is gebracht ter zake van investeringsgoederen. Het cassatieberoep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Hoge Raad 2 november 2007, nr. 42415Hof van Justitie 12 februari 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie, C-515/07, V-N 2009/9.27Gerechtshof te Leeuwarden van 17 juni 2005, nr. BK 1457/02

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.