Home

Achtergrond

'Transgeenverbod maakt voerkosten flink hoger'

Als de Europese Unie (EU) blijft bij het verbod op trans­gene granen of sporen daarvan in ingevoerd veevoer, dan kunnen de voerkosten uiteindelijk ver­drievoudigen.

Dat is een van de conclusies uit rapport dat in op­dracht van het Britse plattelands­ministerie Defra is opgesteld.

De verhoging van de voerkosten kan ertoe leiden dat de Europese varkens- en pluimveesectoren met meer dan eenderde inkrim­pen, zo blijkt uit het rapport. Ook de rundvee- en schapensector zul­len krimpen, maar in veel minde­re mate dan varkens en pluimvee. De EU staat geen graan of spo­ren toe van transgene soorten die niet in de EU zelf zijn toegelaten. In de praktijk worden regelmatig zendingen graan geweigerd, wat handelaren huiverig maakt om met de invoer door te gaan. Het probleem wordt nog eens verer­gerd doordat de toelatingsproce­dure voor transgene variëteiten in de EU zeer veel tijd vergt.

Het verbod treft vooral soja, dat een belangrijk bestanddeel van varkens- en pluimveevoer is. Mo­menteel worden in de Verenigde Staten transgene soorten geteeld die binnenkort ook in Argentinië en Brazilië toegepast zullen wor­den. Juist die drie landen vormen de belangrijkste leveranciers van soja aan Europese afnemers.

Volgens het rapport kan de landbouw in Groot-Brittannië zelf tot acht procent inkrimpen als het verbod wordt gehand­haafd. Zowel de varkens- als de pluimveesector worden dan een kwart kleiner.

In Duitsland en Spanje kan de krimp in de landbouw oplopen tot 10 tot 13 procent. Door deze pro­blemen zal de totale Europese uit­voer van varkensvlees ruim de helft lager uit kunnen komen. Bij pluimveevlees is dat 40 procent minder.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.