Home

Achtergrond

Satelliet goed voor natuur en milieu

Moderne navigatietechnieken zoals GPS (global positioning system) zijn goed te gebruiken als middel om percelen in te richten. Dat kan grote milieuvoordelen opleveren.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van het project Akkerbouw in Groen en Blauw, dat akkerbouwers in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland) uitvoeren. Doel is percelen efficiënt in te richten, rekening houdend met het landschap. De Hoeksche Waard heeft de status van nationaal landschap.

Met behulp van precisielandbouw willen de boeren naast intensief beteelde akkers ook extensieve natuur in de vorm van akkerranden aanleggen. Dat bleek goed mogelijk, hoewel het inrichten van percelen met een onregelmatige vorm lastig was.

Naast kleurige akkerranden levert het toepassen van precisielandbouw ook milieuvoordelen op, doordat het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen beter gedoseerd kan worden.

Akkerbouw in Groen en Blauw

Akkerbouw in Groen en Blauw is een project van de Commissie Hoeksche Waard en de Stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (H-WodKa). In 2008 is begonnen met zeven boeren. De komende jaren moet dat aantal worden uitgebreid naar twintig. Het project loopt tot 2013.

De provincie Zuid-Holland heeft driekwart van de kosten van de eerste fase (bijna twee ton) voor haar rekening genomen. Wageningen Universiteit en Ingenieursbureau Lerink zijn bij het project betrokken.

Volgens akkerbouwer Aad Klompe, secretaris van H-WodKa, laat het project zien dat intensieve landbouw met moderne techniek ook duurzaam kan zijn. Klompe vindt wel dat LNV en LTO meer kunnen doen om projecten rond precisielandbouw te steunen en te coördineren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.