Home

Achtergrond 178 x bekeken

Samenwerking Veetrans en NBW

Veetrans en de NBW (Nederlandse Bond van Waaghou­ders van Levend Vee), de onaf­hankelijke organisaties voor res­pectievelijk veetransporteurs en de verzamelplaatsen van levend vee, willen gaan samenwerken op het gebied van het beheer van hun kwaliteitsregelingen.

Het ligt in de bedoeling dat de kwaliteitssystemen worden on­dergebracht bij een gezamenlijke stichting die de kwaliteitsregelin­gen gaat beheren via afzonderlij­ke modules voor de verschillende onderdelen en diersectoren.

Volgens Toon Wassenberg, NBW-voorzitter, wordt met deze eerste stap gevolg gegeven aan de roep om meer samenwerking en eenheid op het gebied van kwali­teitssystemen. ”Iedere handelaar of waaghouder of transporteur is vrij om deel te nemen aan een kwaliteitssysteem. Met deze orga­nisatie voorkomen we dat er veel systemen met eigen overhead ont­staan voor een op zich kleine sec­tor en houden we de kosten in be­dwang.” Wassenberg verwacht dat meer organisaties op termijn zich zullen aansluiten.

Voor de veetransportsector hebben de veehandelsorganisatie NBHV en transportorganisatie Saveetra vorig jaar het kwaliteits­systeem Dierwaardig Vervoer op­gezet. Er lopen gesprekken met Veetrans over de mogelijkheden tot samenwerking of samenvoe­ging van de wederzijdse kwali­teitssystemen.

Voorzitter Piet Thijsse vindt de huidige ontwikkeling positief. ”Het is iets waar steeds om werd gevraagd. Het is goed dat ketensy­stemen steeds beter op elkaar aansluiten.”

Verder geeft Thijsse aan dat de gesprekken met Veetrans con­structief verlopen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.