Home

Achtergrond 180 x bekeken

'Rol woningcorporaties op platteland groeit'

Woningcorporaties spelen een steeds grotere rol bij het bestrijden van de sociale problemen op het platteland.

Volgens de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) ontplooien de plattelandscorporaties "een veelheid aan initiatieven'' op terreinen waar de overheid steken laat vallen. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek.

Plattelandsdorpen hebben volgens de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) ernstig te lijden onder problemen als de vergrijzing, bevolkingskrimp en het verlies van voorzieningen en werkgelegenheid. Zogenoemde woondorpen, zonder voorzieningen als scholen en supermarkten, zijn in opkomst.

Vooral het sterk groeiende aantal ouderen op het platteland wordt volgens de SEV getroffen door het verdwijnen van voorzieningen en het wegvallen van openbaar vervoer. Ondertussen trekken jongeren weg en stromen vele duizenden Oost-Europese arbeidsmigranten toe, waarvoor vaak onvoldoende huisvesting is.

Uit gesprekken met diverse wooncorporaties blijkt volgens de SEV-onderzoekers dat deze steeds vaker in actie komen om de leefbaarheid van plattelandsdorpen te verbeteren. Zo worden jongeren op veel plaatsen teruggelokt met betaalbare woningen.

De teloorgang van sociale voorzieningen wordt te lijf gegaan met multifunctionele gebouwen, waarin instellingen zijn ondergebracht als scholen, winkels, bibliotheken, verenigingen en huisartsenposten. Arbeidsmigranten kunnen in sommige regio's aankloppen voor speciale spreekuren, waar tolken aanwezig zijn.

Of woningcorporaties bij het aanpakken van sociale problemen altijd het voortouw moeten nemen is volgens de SEV overigens zeer de vraag. De vereiste deskundigheid zou vaak niet aanwezig zijn.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.