Home

Achtergrond

Problemen bij inschrijving KvK

Accon AVM adviseurs en accountants voorziet proble­men bij de registratie van agrari­sche bedrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) omdat deze or­ganisatie de rechtsvorm stille ven­nootschap nog niet registreert.

Doordat de gegevens van de KvK gekoppeld worden aan de ge­gevens van Dienst Regelingen en de fiscus kunnen er problemen ontstaan, omdat de registratie van hetzelfde bedrijf bij verschil­lende instanties dan niet meer overeen komt.

Voor het eind van het jaar moe­ten alle agrarische bedrijven zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Volgens de Wet Per­sonenvennootschap, die naar ver­wachting op 1 januari van kracht wordt, kan een agrarisch bedrijf zich laten registeren als openbare of stille vennootschap. De rechts­vorm maatschap verdwijnt, waar­door de meeste bedrijven een openbare of stille vennootschap worden. Bij de Kamer van Koop­handel is het echter niet mogelijk om nu al als stille vennotschap te registreren. ”De Kamer van Koop­handel registreert stille vennoot­schappen als individuele onder­nemers op hetzelfde adres. Dit komt niet overeen met de regi­stratie bij Dienst Regelingen en de fiscus, waardoor er veel vra­gen kunnen ontstaan.”, legt advi­seur Max Arends van Accon AVM uit. ”Om problemen te voorkomen besluiten agrarische onderne­mers om zich dan maar te regi­streren als openbare vennoot­schap. Hierbij zijn de vennoten echter wel hoofdelijk aansprake­lijk, terwijl ze dat bij een stille vennootschap niet zijn.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.