Home

Achtergrond

Potwormen goede indicator nut stikstofgift op gras

Potwormen, kleine witte wormen, zijn een goede indicator voor de effectiviteit van de stikstofgift op grasland.

Dit komt naar voren uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut. Het onderzoek maakt deel uit van de serie onderzoeken Zorg voor zand, die mede wordt gefinancierd door het Productschap Zuivel (PZ). Het instituut moet de bevindingen over de potwormen nog verder onderzoeken. Dit is niet omdat er twijfel is aan de vraag of de potwormen een goede indicator zijn. Maar het verdere uitzoekwerk is met name nodig om de uitkomsten van het nu gedane onderzoek zo te vertalen dat veehouders er in de praktijk hun voordeel mee kunnen doen.

Het idee is dat de veehouders, of een grondonderzoeksbureau, aan de hand van het aantal potwormen in hun weiland de benodigde stikstofgift op het gras bepalen. Hiertoe moeten in een perceel pollen worden gestoken en wormen worden geteld, is het idee.

Ook ander bodemleven kan een belangrijke indicator zijn voor de bemesting en verzorging van grasland, maar daar kunnen boeren zelf minder eenvoudig gegevens over verzamelen en die analyseren. Daarvoor is gespecialiseerde apparatuur nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.