Home

Achtergrond 8 reacties

Pachtverhoging onredelijk

De pachtprijzen gaan fors omhoog. Uiterst pijnlijk, juist nu. Dat mag zo niet doorgaan.

De pachtprijzen gaan fors omhoog. De nieuwe normbedragen die in september ingaan, betekenen verhogingen van gemiddeld 17 procent. Uitschieters zijn de regio’s Rivierenland (+43 %), het Noordelijk Weidegebied (+42%) en de IJsselmeerpolders (+37%). In drie gebieden dalen de prijzen, het sterkst in Zuid-Limburg (-15%).

De oorzaak ligt in het nieuwe pachtprijzensysteem dat sinds twee jaar geldt. Daarin is de toegestane pacht afhankelijk van het opbrengend vermogen van de grond. Wijze mannen van het LEI berekenen iedere twee jaar op grond van concrete bedrijfsresultaten over de afgelopen vijf jaar, hoeveel een hectare mag kosten. En daar zit hem de angel. De afgelopen twee jaren waren goed voor de grondgebonden landbouw. Met als gevolg een hoog opbrengend vermogen, en nu dus hogere pachtnormen.

Dit nog nieuwe systeem is tot stand gekomen na jaren en jaren van moeizaam overleg. Het oogt heel redelijk voor alle partijen. Het houdt immers rekening met de economische draagkracht van de pachter. Maar de praktijk is nu dus precies andersom. De draagkracht is nu minimaal vanwege de snelle neergang van de resultaten. Een volledig pachtbedrijf is straks vele duizenden euro’s meer kwijt aan pacht per jaar. Wie kan dat opbrengen? Volgens de logica van dit systeem hadden pachters afgelopen jaren eigenlijk geld moeten reserveren. Maar het ligt niet voor de hand dat ze dat hebben gedaan.

Natuurlijk, eigenaren zijn niet verplicht de verhoging echt door te voeren. En zij hebben geen belang bij failliete pachters. Maar pachters mogen niet worden overgeleverd aan de genade van hun grondeigenaar. Hier is meer nodig. Ofwel een collectieve toezegging van de verpachters dat ze pas op de plaats maken. Ofwel politiek ingrijpen. Dit pachtbeleid houdt nog te weinig rekening met de ups en downs in de sector. Het is daarom heilloos om er nu onverkort aan vast te houden. Van tafel dus, die verhoging, en opnieuw rond de tafel.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Buurmans

  Als de pachtprijs te hoog is en je kunt niets met de pachtgrond verdienen? Wat beslis je dan als pachter?
  Het gaat er zo een keer van komen. De uittocht van boeren uit Nederland gaat weer op de vleugels. In het oostblok is zat hele beste grond. Ook daar zijn er onzekerheden, maar er is gebrek aan goede vakkundige boeren. En.... de grond is er goedkoop.

 • no-profile-image

  PHA Steinmetz

  Kennelijk is "de Boerderij"een verlengstuk van LTO geworden. Nergens wordt vermeld dat de pachtprijs van 2001 tot 2007 niet is verhoogd. Was dat eerlijk tegenover de verpachters ?
  Het systeem houdt een prijsverandering in om de twee jaren. Geldt dat ook voor uw gas , licht en water of zelfs de huur ? Het systeem is zuiverder geworden. Hoezo is de boerderij een ""onafhankelijk"weekblad ?!

 • no-profile-image

  Pachter

  Ik ben de derde generatie pachter op dit bedrijf, en nog nooit heeft de verpachter zich bekommert om de toestand van de grond, of de ligging ervan. Zelfs in de enkele jaren geleden afgesloten ruilverkaveling was er geen enkele medewerking om het bedrijf te verbeteren. We hebben het dan maar volledig op eigen kosten(met subsidie op kavelverbetering vanuit de verkaveling)gedaan en het aantal percelen teruggebracht van 20 naar 5, volledig gedraineerd en geegaliseerd, en zelfs een betonpad aangelegd.Onze verpachter heeft in 50 jaar tijd nog niet 1 cent geinvesteerd in de grond, maar ze zijn nooit vergeten om de pachtprijsverhoging welke iedere 3 jaar mogelijk was door te berekenen, en ook de verhogingen van de laatste jaren zijn nooit vergeten.Zit dus inmiddels op de pachtprijsnorm + 10 %(deze extra mogelijkheid van + 10 % op de oude contracten vindt ik gewoon absurd). Wanneer je een oud contract hebt(van voor sept 2007) en je meer moet betalen dan de regionorm zou ik het zelf een goed plan vinden dat je als pachter je verpachter zou moeten kunnen verplichten om dit weer te investeren in de door jou gepachte grond.(een eigenaar van een woning wordt via de huurwet ook verplicht om zijn verhuurde pand in een goede toestand te houden).
  Met de huidige prijzen van de producten is het onverantwoord om een verhoging van de pacht door te voeren. Tarwe 11 cent aardappelen 5 cent melk 20 cent.

 • no-profile-image

  pach

  @pachter uitgebuit, bij wij heb jij je aardappelcontract lopen?

 • no-profile-image

  Caspar Wechgelaer

  Naar aanleiding van het commentaar van Johan Oppewal over de pachtverhoging het volgende:
  Ik ben het met hem eens dat het allemaal nogal fors is, zowel omhoog alswel omlaag. Wat die verhoging betreft moet je natuurlijk wel in de gaten houden dat de waarde van een pachthoeve daalt als de pachtsom niet meer bij de tijd is. Op individuele basis een keer afzien van de wettelijk toegestane verhoging betekent wel dat je dat later niet meer kunt inhalen, dus voor altijd met een te lage pachtsom blijft zitten, waardoor de waarde van het bezit daalt. Die waarde zit namelijk niet alleen in het aantal hectares, de kwaliteit van de grond en de staat en toestand van de gebouwen, maar ook in het pachtopbrengend vermogen. Lastig, maar wel waar. Als pachter en verpachter elkaar terwille zijn, kunnen ze binnen de huidige afspraken echter genoeg mogelijkheden vinden om tot een slim compromis te komen.

 • no-profile-image

  p.c. jansen

  een communistisch dictaat heet zo,n verhoging in rusland, in nederland is het georganiseerd door vergelijkbare uitwassen [ criminele bovenllagen in politiek en bedrijfsleven] ,met maar een doel, het doen blijven verrijken van de bovenste laag v/d bevolkingspopulaties

 • no-profile-image

  henk

  laat maar stijgen, kunnen wij als boeren makkelijk betalen met tarwe van momenteel 10,5 cent.

 • no-profile-image

  Han

  Een pachtprijs uitgedrukt in een percentage van de opbrengst zou het meest eerlijke zijn. Op deze wijze wordt de landeigenaar betrokken bij de landbouw prijs politiek en is hij min of meer afhankelijk van de grillige wereld markt.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.