Home

Achtergrond

Opbrengst tarwe iets boven gemiddelde

De tarwe in het zuiden van Nederland haalt op de zwaardere gronden een gemiddelde opbrengst van ongeveer 10 ton per hectare.

Op de lichtere gronden wordt 7,5 tot 8 ton per hectare geoogst. Verkoopleider Adrie Strikkeling van Agerland ziet wisselende opbrengsten dit jaar. “De zwaardere gronden in West-Brabant, Zeeland en de Zuidlimburgse lössgrond halen goede opbrengsten. De tarwe op de lichtere gronden hebben last gehad van de droogte afgelopen voorjaar. De opbrengsten zijn gemiddeld genomen niet extreem hoog, maar we kunnen wel spreken van een goede tarweopbrengst dit jaar.”

Hectolitergewicht

Strikkeling schat het hectolitergewicht gemiddeld iets boven de 75 kilo. “Met een paar uitschieters naar 80 kilo. Het eiwitgehalte van de eerste tarwemonsters is goed. In West-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg is ongeveer 35 procent van de tarwe gedorst. In de rest van Brabant en Limburg is dat ongeveer de helft.”

Ook verkoopleider Rien Fieman van coöperatie CZAV spreekt van een goede opbrengst bij tarwe. “In grote lijnen is de opbrengst vergelijkbaar met vorig jaar. Ook de kwaliteit is goed. Het eiwitgehalte is aan de matige kant. Hogere opbrengsten veroorzaken lagere eiwitgehalten. Het hectolitergewicht ligt gemiddeld rond de 78 kilo. Op de lichte gronden zie je dat de tarwe wat last heeft gehad van de droogte. Van alle graan is bijna 40 procent geoogst in ons werkgebied.”

Op tijd gezaaid

Teamleider Louis Nannes van Agrarische Unie ziet dat tarwepercelen in Flevoland die op tijd zijn gezaaid een goede opbrengst halen. “Die halen rond de 10,5 ton per hectare. Percelen die pas in november of december zijn gezaaid halen een lagere opbrengst. Die hebben meer last gehad van de droogte. De gemiddelde opbrengst ligt rond het meerjaarlijks gemiddelde van 9 tot 9,5 ton. Het hectolitergewicht ligt gemiddeld rond de 76 kilo.”

In het werkgebied van coöperatie Agrifirm lijkt de tarweopbrengst ook goed, zegt Jos Bos van de afdeling Afzet. “De tarweoogst is mondjesmaat begonnen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.