Home

Achtergrond

Nieuw verzamelbesluit levering en verhuur onroerende zaken en Omzetbelasting

Het nieuwe verzamelbesluit van de staatssecretaris van Financiën is een samenvoeging en actualisering van alle besluiten over de heffing Omzetbelasting bij de levering van onroerende zaken en de verhuur van onroerende zaken.

Er zijn richtlijnen opgenomen over de interpretatie van de begrippen 'onroerende zaak', 'gebouw', 'bestanddeel van een onroerende zaak' en 'verhuur van een onroerende zaak'. In dit besluit wordt onder meer de goedkeuring voor de verlenging van de zogenoemde referentieperiode bij de leegstand van (bedrijfs)ruimte verruimd.

Daarnaast is sprake van een actualisering van de richtlijnen voor servicekosten die worden berekend bij de verhuur van onroerende zaken. In de aangepaste richtlijnen is het leerstuk van de eenheid van prestatie verwerkt.

Onder andere het recente arrest Tellmer Property is in dit besluit verwerkt (Hof van Justitie EG 11 juni 2009, zaak C-572/07).

Meer informatie: Besluit van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M, Staatscourant 2009, 11140

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.